Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Rekening op tijd betalen

15 november 2011.

Om tijdige betaling van facturen af te dwingen kunnen schuldeisers straks €40 vragen als minimumvergoeding voor incassokosten. Dit is een van de maatregelen die het kabinet neemt om op tijd betalen af te dwingen. Een wetsvoorstel van die strekking zal binnenkort bij de Tweede Kamer worden ingediend. In het wetsvoorstel is een aantal maatregelen opgenomen dat de lasten voor het bedrijfsleven moet verminderen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen, en het op tijd betalen van rekeningen moet bevorderen.

Nederland volgt hiermee een Europese richtlijn om betalingsachterstanden te bestrijden. De volgende maatregelen moeten te late betaling van rekeningen tegengaan: Naast de wettelijke handelsrente, die is verhoogd met 1 procentpunt, mag minimaal €40 aan incassokosten in rekening worden gebracht De maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen wordt zestig dagen. Alle overheidsinstanties moeten hun facturen binnen 30 dagen betalen.

In de praktijk werkt de overheid al sinds 2009 met deze betalingstermijn, maar dat wordt nu wettelijk vastgelegd. Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en in andere EU-landen zullen dezelfde betaaltermijnen gelden. Ook kan het Nederlandse bedrijfsleven in andere EU-landen dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van facturen af te dwingen. Bron: Min VenJ, 11-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat