Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Oudedagvoorziening en AOW

Deel 1: uw AOW-pensioen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, ontvangt vanaf zijn of haar 65-ste een AOW uitkering. Het maakt niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U kunt vanaf uw 15e tot uw 65e AOW-pensioen opbouwen.

Hoogte van uw AOW-uitkering

De AOW is geen vetpot. Hoeveel AOW u uiteindelijk zult ontvangen, is afhankelijk van een aantal factoren. Uw woonsituatie is een belangrijke factor. Woont u te zijner tijd alleen, dan ontvangt u een Oudedag voorzieningAOW-uitkering 70% van het netto minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd, dan ontvangt u een AOW-uitkering van 50% van het netto minimumloon. Gedurende de tijd dat uw partner nog geen 65 is, ontvangt u een toeslag; een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Uw partner ontvangt vanaf zijn of haar 65-ste een eigen AOW-uitkering van 50%. U moet dan met twee personen leven van het minimumloon.

Deel 2: uw aanvullende pensioenvoorziening

Als zelfstandig ondernemer moet u zelf uw pensioen regelen. Een aanvullende voorziening op de AOW voor uw oude dag. Tenminste, wanneer u voorziet dat u van alleen het AOW-pensioen niet kunt rondkomen. Er zijn diverse varianten mogelijk.

U kunt binnen uw onderneming een fiscale oudedagsreserve (FOR) vormen. Hier zitten echter een aantal 'haken en ogen' aan.

Als u uw onderneming in de vorm van een besloten vennootschap drijft, kunt u in eigen beheer een pensioenvoorziening treffen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u uw oudedagvoorziening bij een verzekeringsmaatschappij onderbrengen. U sluit dan een zogenaamde lijfrentepolis af. Dit is de pensioenvariant voor ondernemers. Als u uw onderneming in de vorm van een BV voert, dan wordt dit een pensioenpolis (C polis).

Banksparen is tegenwoordig ook een mogelijkheid. Dit is een vorm van sparen waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank wordt gestort: de bankspaarrekening. Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en voor een aantal specifieke doeleinden (waaronder dus aanvulling van uw pensioentekort) op te nemen.

Kortom, er zijn vele variaties en mogelijkheden, al dan niet fiscaal gefaciliteerd. Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze?

>>>Ja, ik wil graag meer weten over mijn oudedagvoorziening.>>>Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat