Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


De maatschap

De maatschap heeft een aantal gelijkenissen met de Vennootschap onder Firma.

Er wordt echter vaak gekozen voor maatschap als rechtsvorm, wanneer uw onderneming een samenwerkingsverband betreft tussen twee of meer personen die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. Er is sprake van een hoge mate van zelfstandigheid onder de betrokkenen.

Een maatschap is een geschikte rechtsvorm voor ondernemingen als samenwerkende tandartsen, advocaten, architecten, of fysiotherapeuten.

Is een maatschapcontract verplicht?

Nee. Maar het is wel verstandig de onderlinge afspraken vast te leggen in een maatschapcontract. In het maatschapcontract worden de onderlinge (winst)rechten en plichten van de betrokken maten vastgelegd.

Wat gebeurt er bij ziekte van één van de maten? Wat wordt er gedaan om de continuïteit van de maatschap te waarborgen? Bij uitgaven boven welk bedrag moeten alle maten toestemming geven?

Uiteraard zijn dit slechts een aantal voorbeelden, en is de mate van vastleggen geheel afhankelijk van de betrokken personen. Actium ondersteunt en adviseert hierbij. Het werkt namelijk wel zo prettig wanneer er bij aanvang van de samenwerking goede afspraken worden gemaakt, waar iedereen achter staat.

Aansprakelijkheid bij een maatschap

Een belangrijk verschil met een vennootschap onder firma zit in de aansprakelijkheid. In een maatschap zijn alle maten aansprakelijk voor een gelijk deel. Bij een maatschap van vijf maten is ieder dus aansprakelijk voor 20%. Eventuele schuldeisers van de maatschap kunnen dus ook uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de afzonderlijke maten.

Voor de inkomstenbelasting geldt voor de maatschap een gelijk regime met de vennootschap onder firma en de eenmanszaak.

De maatschap dient zich ook in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

>>> Ik wil graag meer informatie over de maatschap. >>> Verder lezen

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat