Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


De maatschap

De maatschap heeft een aantal gelijkenissen met de vennootschap onder firma. U kunt kiezen voor de maatschap als rechtsvorm, wanneer uw onderneming een samenwerkingsverband betreft tussen twee of meer personen die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. Een maatschap is bijvoorbeeld een geschikte rechtsvorm voor samenwerkende tandartsen, advocaten, architecten of fysiotherapeuten.

Is een maatschapcontract verplicht?

Nee. Maar het is wel verstandig de onderlinge afspraken vast te leggen in een maatschapcontract. In het maatschapcontract kunnen bijvoorbeeld de betrokken maten hun onderlinge (winst)rechten en plichten vastleggen. Wat gebeurt er bij ziekte van één van de maten? Wat wordt er gedaan om de continuïteit van de maatschap te waarborgen? Bij uitgaven boven welk bedrag moeten alle maten toestemming geven?

En zo zijn er nog vele andere zaken waarover u afspraken kunt maken en vastleggen in een maatschapcontract. Het werkt prettig wanneer er bij aanvang van de samenwerking goede afspraken worden gemaakt, waar iedereen achter staat.

Aansprakelijkheid bij een maatschap

Een belangrijk verschil in de aansprakelijkheid met een vennootschap onder firma is dat de maten ieder in beginsel aansprakelijk zijn voor een gelijk deel. Bij een maatschap van vijf maten is ieder dus in beginsel aansprakelijk voor 20%. Schuldeisers van de maatschap kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten.

Voor de inkomstenbelasting geldt voor de maatschap een gelijk regime met de vennootschap onder firma en de eenmanszaak.

De maatschap dient zich ook in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

>>> Ik wil graag meer informatie over de maatschap. >>> Verder lezen

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat