Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Dividendbelasting

Heeft u een besloten vennootschap en wilt u dividend uitkeren aan uw aandeelhouders? Dat kan. U moet dan op de dividenduitkeringen wel dividendbelasting inhouden en afdragen op uw aangifte. Zowel de aangifte van de dividendbelasting als de afdracht van de dividendbelasting moet geschieden binnen één maand na de dividenduitkering.

Moet u altijd dividendbelasting inhouden?

Nee. Niet in alle gevallen bent u verplicht dividDividend belastingendbelasting in te houden.  Soms hoeft u geen dividendaangifte te doen. Dat kán bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een fiscale eenheid. Of van deelnemingsverhoudingen. Gelukkig kent Actium alle uitzonderingen op de regel.

Aangifte dividendbelasting en advies

Actium verzorgt indien nodig uw aangifte dividendbelasting. Bij het doen van een dividenduitkering vanuit uw vennootschap dient er een aantal zaken goed geformaliseerd te worden. Ook daarbij is Actium u vanzelfsprekend van dienst.

Actium stelt uw aangifte dividendbelasting samen conform de geldende regelgeving. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Deelnemingsvrijstelling
  • Aandeelhoudersbesluit (met notulen)
  • Statutaire regelingen over winstbestemming
  • Dividendnota

>>Ik wil graag meer weten over de aangifte dividendbelasting. >>

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat