Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Uw jaarrekening uitbesteden

Bent u altijd verplicht een jaarrekening op te stellen? Nee. Niet elke onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Maar ook wanneer u dit niet verplicht bent, heeft u een aantal goede redenen om toch ieder jaar een jaarrekening samen te laten stellen. Uw jaarrekening levert u een essentiële informatie op, waardoor u gedegen besluiten kunt nemen ten aanzien van de toekomst van uw bedrijf.

Wat vertelt de jaarrekening u?

Een jaarrekening is opgebouwd uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. De balans vertelt u wat uw bezittingen en schulden zijn. De winst- en verliesrekening zet uw gerealiseerde omzet en de gemaakte kosten naast elkaar. Anders gezegd: heeft u winst gemaakt of verlies geleden? De toelichting vertelt u hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Hoe werkt Actium?

Na afloop van het boekjaar stelt Actium de jaarrekening samen voor uw eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap, maatschap of stichting. Dit gebeurt volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen, zoals geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek en gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Wanneer u dit wenst, worden de jaarrekeningen van uw groepsmaatschappijen geconsolideerd met die van uw beheersmaatschappij.

Publicatiejaarrekening

Indien nodig stelt Actium na het vaststellen van uw jaarrekening ook uw publicatierapport ten behoeve van de deponering in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor u op. Actium maakt voor het samenstellen van uw publicatie jaarrekening gebruik van de moderne standaarden, wij verzorgen uw publicatie jaarrekening via SBR (Standard Business Reporting) deze standaard wordt waarschijnlijk verplicht met ingang van 2017.

>>>Vertel mij meer over jaarrekeningen>>>Verder lezen

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!