Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uw jaarrekening uitbesteden

Wat vertelt de jaarrekening u?

Een jaarrekening is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • een balans
  • een winst- en verliesrekening
  • een toelichting

De balans vertelt u wat uw bezittingen en schulden zijn.

De winst- en verliesrekening zet uw gerealiseerde omzet en de gemaakte kosten naast elkaar. Simpel gezegd: heeft u winst gemaakt of verlies geleden?

De toelichting vertelt u hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Bent u altijd verplicht een jaarrekening op te stellen?

Nee. Niet elke onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Maar ook wanneer u dit niet verplicht bent, heeft u een aantal goede redenen om toch ieder jaar een jaarrekening samen te laten stellen. Uw jaarrekening levert u namelijk essentiële informatie op, waarmee u gedegen besluiten kunt nemen ten aanzien van de (financiële) toekomst van uw bedrijf.

Hoe werkt Actium?

Na afloop van het boekjaar stelt Actium de jaarrekening samen voor uw onderneming. Dit gebeurt volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen, zoals geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek en gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Indien van toepassing, worden de jaarrekeningen van uw groepsmaatschappijen geconsolideerd met die van uw beheersmaatschappij.

Publicatie jaarrekening

Indien nodig stelt Actium na het vaststellen van de jaarrekening ook een publicatierapport voor u op. Dit is nodig voor de deponering in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Actium maakt voor het samenstellen van uw publicatie jaarrekening gebruik van de moderne standaarden.

Wij verzorgen uw publicatie jaarrekening via SBR (Standard Business Reporting). Dit is de standaard die met ingang van boekjaar 2016 verplicht is gesteld voor bedrijfsklasse micro en klein, en met ingang van boekjaar 2017 voor bedrijfsklasse middelgroot.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening met betrekking tot het verzorgen van jaarrekeningen? Neem dan contact met ons op.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat