Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wat is een verklaring arbeidsrelatie? (VAR)

Een verklaring arbeidsrelatie is een verklaring van de belastingdienst welke op verzoek van een belastingplichtige wordt afgegeven omtrent de fiscale status van een arbeidsrelatie.

Indien een opdrachtgever werkzaamheden uitbesteed aan een derde dient de opdrachtgever vast te stellen of er een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking is, op basis van deze informatie wordt de opdrachtgever al dan niet inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.

Omdat het niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking kan de opdrachtgever vooraf zekerheid verkrijgen over de status van de ingehuurde kracht middels de door de belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), de opdrachtgever kan hiermee voorkomen achteraf verantwoordelijk te worden gesteld voor inhoudingen van loonbelasting en sociale verzekeringpremies.

Welke verschillende soorten Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zijn er?

De belastingdienst geeft na aanvraag van een verklaring arbeidsrelatie één van de onderstaande verklaringen af:

  • VAR-wuo - Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming
  • VAR-row - Verklaring Arbeidsrelatie resultaat overige werkzaamheden
  • VAR-dga - Verklaring Arbeidsrelatie inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap
  • Var-loon loon uit dienstbetrekking

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat