Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


VAR resultaat overige werkzaamheden - VAR-row

De verklaringarbeidsrelatie VAR resultaat overige werkzaamheden ofwel de VAR-row, als u deze verklaring arbeidsrelatie hebt ontvangen dan heeft de belastingdienst op basis van de door u verstrekte informatie vastgesteld dat de door u (voor de VAR aangevraagde) werkzaamheden fiscaal kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden.

Deze verklaring arbeidsrelatie geeft uw opdrachtgevers geen zekerheid omtrent de vraag of zij loonheffingen en werknemersverzekeringen moeten inhouden cq. afdragen.

Uw opdrachtgever zal dus moeten vaststellen of er sprake is van een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking, alleen als uw opdrachtgever vaststelt dat dit niet het geval is hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden of te betalen. Uw opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan uw VAR!

Indien u werkzaamheden uitvoert welke kwalificeren als resultaat overige werkzaamheden dan kunt u uw opbrensten onder aftrek van de gemaakte kosten als inkomen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting onder het kopje resultaat overige werkzaamheden, in tegenstelling tot winst uit onderneming heeft u in dit geval geen recht op zelfstandigenaftrek en / of startersaftrek.

Wanneer krijgt u een VAR-row toegekend?

De Belastingdienst kent u een VAR resultaat overige werkzaamheden toe indien uw inkomsten niet worden beschouwd als:

  • Winst uit onderneming
  • Loon uit dienstbetrekking
  • Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat