Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Salarisadministratie uitbesteden


Salarisadministratie omvat alle administratieve processen rondom werknemerskosten. Dat wil zeggen dat onder meer het uitbetalen van de lonen aan uw personeel, het registreren van werknemersregelingen zoals pensioen of winstdeling en het doorgeven van de loonheffingen aan de Belastingdienst hieronder valt. Ook de volgende administratieve handelingen horen bij de salarisadministratie:

 • - Vaststellen van bruto- en nettoloon van uw werknemers
 • - Berekenen loonheffingen
 • - Aftrekposten, premies en onkostenvergoedingen verwerken
 • - Op tijd uitkeren van salaris aan uw werknemers
 • - Verstrekken van loonstroken en jaaropgaven


Is het bijhouden van een salarisadministratie verplicht?


Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een salarisadministratie bij te houden, ongeacht het aantal werknemers dat u in loondienst heeft. Door deze verplichte administratie heeft u altijd actueel inzicht in uw loonkosten. Ook is uw salarisadministratie onmisbaar voor de Belastingdienst. Op basis hiervan wordt immers bepaald hoeveel sociale premies en loonheffing u als werkgever moet afdragen.


Salarisadministratie uitbesteden of zelf bijhouden?


Zelf uw salarisadministratie bijhouden is een tijdrovende klus die veel van u vraagt. Naast het uitvoeren van de administratieve handelingen moet u namelijk op de hoogte zijn van alle relevante wetgeving. Zo voorkomt u dat er fouten gemaakt worden die vervelende gevolgen kunnen hebben. Uw salarisadministratie uitbesteden aan een professionele partij zoals Actium is dan ook een verstandige keuze.


Is een deel van de salarisadministratie uitbesteden ook mogelijk?


Professionele salarisadministrateurs bieden vaak ook de mogelijkheid tot een hybride samenwerking. Ook Actium kan dit voor u mogelijk maken. U voert dan zelf eenvoudige administratieve taken uit en geeft belangrijke mutaties door aan de salarisadministrateur. De salarisadministrateur ontfermt zich daarna over complexere berekeningen en tijdrovende administratieve processen.

Wat zijn de voordelen van salarisadministratie uitbesteden?

 • - Uw salarisadministratie is altijd up-to-date
 • - U hoeft zich geen zorgen te maken om veranderende wet- en regelgeving
 • - Salarisadministratie uitbesteden voorkomt fouten, naheffingen en hoge boetes
 • - Uw salarissen worden altijd op tijd en correct uitbetaald, zonder administratief gedoe
 • - Meer tijd om te doen waar u goed in bent: succesvol ondernemen en kansen benutten

Waarom kiest u voor administratiekantoor Actium?


 • - Persoonlijke service
 • - Scherpe tarieven
 • - Snelle verwerking van mutaties
 • - Zekerheid rondom uw salarisadministratie
 • - Eenvoudige uitbetaling dankzij SEPA-betaalbestanden
 • - Specialist op het gebied van salaris- en loonadministratie
 • - 24/7 toegang tot Actium-app voor werknemers
 • - 24/7 toegang tot Actium-werkgeversportaal

Welke administratieve taken kunt u aan Actium toevertrouwen?


Administratiekantoor Actium kan u volledig ontzorgen op het gebied van salarisadministratie. Dat houdt in dat wij alle aspecten van loonadministratie voor u kunnen regelen: van overwerk en bonussen tot kilometervergoedingen en een auto van de zaak. Actium zorgt ervoor dat alles keurig volgens de regels in uw salarisadministratie verwerkt is. Zo regelen wij voor u onder meer:

Sociale premies en loonheffing


Als werkgever bent u verplicht om loonheffing in te houden op het salaris van uw werknemers. Maandelijks doet u hierover aangifte loonheffing bij de Belastingdienst. Daarnaast betaalt u als werkgever ook premies voor werknemersverzekeringen. Actium zet alle overzichten en aangiftes voor u klaar in het klantenportaal. Hierin kunt u eenvoudig akkoord geven of eventuele veranderingen terugkoppelen.

Werknemersbijdrage pensioenpremie


De afdracht van pensioenpremie voor uw werknemers is administratief een hoop werk. Actium ontzorgt en regelt dat alle premies op tijd aan uw pensioenuitvoerder worden afgedragen. Conform de afspraken met uw personeel verwerkt de (vrijwillige) werknemersbijdrage in het loon en vermeldt deze op de loonstrook. Ook de aangiften pensioenfonds kunt u met een gerust hart aan ons toevertrouwen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat