Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tips om uw gegevens te ordenen

De basis voor het voeren van een efficiënte administratie is het op een goede wijze archiveren en ordenen van uw financiële stukken. Uw bankafschriften, verkoopfacturen, inkoopfacturen, en natuurlijk uw kasstukken.

Er zijn verschillende methoden om de stukken te archiveren. Hieronder vindt u een aantal tips die elk in het kort één van de mogelijkheden schetsen. Het bij deze tips behorende voorblad voor in uw ordner kunt u gratis downloaden.

Vrouw met ordners

Tip voor het ordenen van uw verkoopfacturen

Uw verkoopfacturen archiveert u op volgorde van factuurnummer. Op de pagina factureren leest u meer over de eisen die aan uw factuur worden gesteld.

Let op: ook als u besluit elektronische facturen te gaan verzenden, blijft het handig om toch een papieren exemplaar te archiveren.

Tip voor het ordenen van uw inkoopfacturen

De inkomende facturen archiveert u op boekstuknummer. Wanneer u een factuur ontvangt, dan boekt u deze in uw financiële administratie.

De inkoopfactuur wordt dan voorzien van een boekstuknummer, zodat uw inkoopfacturen uiteindelijk op dit nummer terug te vinden zijn.

Let op: Maak van de facturen die u digitaal ontvangt altijd een afdruk ten behoeve van uw financiële administratie.

Tip voor het ordenen van uw bankafschriften

De bankafschriften worden op volgorde van afschriftnummer bewaard.

Let op: Ontvangt u uw afschriften elektronisch, maakt u dan ook altijd een afdruk ten behoeve van uw financiële administratie.

Tip voor het ordenen van uw kasstukken

Het bijhouden en ordenen van de kasadministratie is vaak lastig voor startende ondernemers. De kasstukken dient u te nummeren en op volgorde van datum in het kasboek op te nemen. U kunt een voorbeeld van een kasboek gratis downloaden op onze website.

Let op: Zorg hierbij vooral dat eventuele privé opnamen en stortingen, alsmede opnamen van de bankrekening worden meegenomen; deze kasmutaties worden vaak per abuis over het hoofd gezien.

Tip voor het ordenen van uw permanente bescheiden

Uw administratie bestaat, naast financiële stukken, ook uit vele overige bescheiden. Denkt u hierbij aan:

  • Verzekeringspolissen
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Oprichtingsakte
  • Personeelsgegevens
  • Leningovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten
  • Leaseovereenkomsten

Al deze zaken bergt u bij voorkeur op in een speciaal daarvoor bestemde ordner. Download gratis een voorbeeld van een ordnerindeling voor uw permanente bescheiden.Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat