Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ziekteverzuim - arbeidsongeschiktheid

In iedere onderneming is er een kans dat (langdurige) ziekteverzuim zal voorkomen.

Waar moet u als ondernemer rekening mee houden?

U moet er als ondernemer rekening mee houden dat u een loondoorbetalingsplicht hebt in het onverhoopte geval van ziekte van één of meer van uw personeelsleden. De financiële gevolgen van ziekteverzuim kunnen aanzienlijk zijn, het is daarom verstandig om u te beoordelen of u dit risico zelf kunt dragen of extern wilt verzekeren.

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer?

De rechten en plichten van de werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), het is een verzameling van wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten. Als werkgever meldt u de zieke werknemer in het eerste week aan bij de arbodienst of bij de zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts waarmee een contract is afgesloten. Zwangerschap zal vermeld moeten worden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de werknemer heeft dan recht op een ziektewetuitkering.

Wat mag u wel of niet aan uw werknemer vragen?

Als werkgever bent u niet bevoegd om te vragen wat de ziekte van de werknemer is en wanneer hij of zij weer aan het werk kan, wel mag u vragen of de werknemer de bedrijfsarts bezoekt. De bedrijfsarts zal u op de hoogste stellen van de situatie, hij vertelt u of iemand in staat is om aangepast werk te verrichten en geeft u een indicatie over de duur van het verzuim.

Het loon van de werknemer

In de eerste twee jaar bent u als werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Dit geldt niet voor tijdelijke krachten, uitzendkrachten, UWV ziekengeldontvangers en werknemers waarvan het dienstverband afloopt.

Het loon mag worden ingehouden als de werknemer zonder goede gronden en tegen beoordeling van de bedrijfsarts in weigert om tijdelijk aangepast werk te doen, in het uiterste geval mag de werkgeverVerder lezen de werknemer ontslaan. Duurt het ziekteverzuim langer dan twee jaar dan mag de werkgever dearbeidsovereenkomst laten ontbinden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat