Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

In iedere onderneming is er een kans dat een werknemer te maken krijgt met (langdurige) ziekteverzuim.

Waar moet u als ondernemer rekening mee houden?

U heeft, in geval van langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, een loondoorbetalingsplicht hebt. De financiële gevolgen van dit ziekteverzuim zijn vaak aanzienlijk, zeker omdat er geen inkomsten tegenover staan. Het is daarom verstandig om u te beoordelen of u dit risico zelf draagt of extern wilt verzekeren.

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer?

De rechten en plichten van de werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Dit is een verzameling van wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten.

Als werkgever meldt u de zieke werknemer in de eerste week aan bij de arbodienst of zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts. De werknemer heeft dan recht op een ziektewetuitkering. Zwangerschap zal vermeld moeten worden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Wat mag u wel of niet aan uw werknemer vragen?

Als werkgever bent u niet bevoegd om te vragen wat de ziekte van de werknemer is, of wanneer hij of zij weer aan het werk kan. Wel mag u vragen of de werknemer de bedrijfsarts bezoekt. De bedrijfsarts zal u vervolgens op de hoogte stellen van de situatie. De arts vertelt u of iemand in staat is om aangepast werk te verrichten, en geeft een indicatie over de duur van het verzuim.

Het loon van de werknemer

In de eerste twee jaar bent u als werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Dit geldt niet voor tijdelijke of uitzendkrachten, UWV ziekengeldontvangers, en werknemers waarvan het dienstverband afloopt.

Het loon mag worden ingehouden als de werknemer zonder goede gronden en tegen beoordeling van de bedrijfsarts in weigert om tijdelijk aangepast werk te doen. In het uiterste geval mag de werkgever de werknemer ontslaan.

Duurt het ziekteverzuim langer dan twee jaar mag de werkgever de arbeidsovereenkomst laten ontbinden.

Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat