Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Omzetbelasting

Het indienen van de omzetbelasting, beter bekend als BTW-aangifte, is een belangrijk onderdeel binnen uw fiscale administratie. Het is dan ook van groot belang dat hier op tijd en met de grootste zorgvuldigheid aan gewerkt wordt.

Actium verzorgt uw BTW-aangifte

Na het verwerken van uw financiële administratie en het daaruit samenstellen van de benodigde stukken dient Actium voor u de aangifte omzetbelasting in.

Conceptaangifte omzetbelasting online

Omzetbelasting

Na het opstellen van uw aangifte omzetbelasting wordt deze ter beoordeling en goedkeuring aangeboden op het afgeschermde gedeelte van de Actium website.

U kunt hier de aangifte voorzien van het betalingskenmerk, inzien, en afdrukken Vervolgens akkoordeert u deze middels uw persoonlijke pincode. Na akkoord wordt de aangifte elektronisch ingediend.

Omzetbelasting regelgeving

Actium houdt bij het samenstellen van uw aangifte omzetbelasting rekening met de geldende wet- en regelgeving. Te denken valt hierbij aan:

  • Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)
  • Privégebruik auto
  • Kleine ondernemersregeling
  • Verleggingregeling
  • Intracommunautaire leveringen
  • Intracommunautaire verwervingen

Neem contact op voor meer informatie over het laten verzorgen van uw aangiften omzetbelasting.

Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat