Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Uw aangifte omzetbelasting

Als u uw onderneming bent gestart zult u moeten (laten) bepalen of u ook ondernemer bent geworden voor de omzetbelasting. De Belastingdienst vindt dat u ondernemer voor de omzetbelasting bent, als u met regelmaat zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Voor de omzetbelasting is het dus niet van belang of u winst maakt of niet. Ook in bepaalde andere gevallen bent u ondernemer voor de omzetbelasting. Actium vertelt u daarover graag meer.

Uw aanmelding bij de Belastingdienst

Wanneer u zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel, zal meestal direct de aanmelding bij de Belastingdienst worden verzorgd. Vraag dit voor de zekerheid na. Is dat niet het geval, dan kan Actium dit ook voor u regelen. Neemt u dan even contact met ons op. Na enige tijd ontvangt u van de Belastingdienst vervolgens een BTW-nummer. U krijgt van de Belastingdienst ook vanzelf bericht wanneer u uw aangifte omzetbelasting moet (laten) indienen.

BTW – wat betekent dat eigenlijk?

De letters BTW staan voor Belasting over Toegevoegde Waarde. Op uw verkoopfacturen brengt u BTW in rekening. Op uw inkoopfacturen wordt aan u BTW in rekening gebracht (voorbelasting). U moet de Belastingdienst het verschil tussen de af te dragen BTW en de voorbelasting betalen. En daar komt de naam BTW dus vandaan: u betaalt alleen 21% belasting over het verschil tussen uw omzet en uw kosten – dus over de waarde die u daadwerkelijk toevoegt.

Indienen aangifte omzetbelasting

Aan de basis van uw aangifte omzetbelasting staan uw financiële gegevens. Deze kunt u afhankelijk van uw wens zelf groeperen en ordenen, of dit aan Actium uitbesteden. Verder heeft u de keuze om uw boekhouding zelf te voeren, bijvoorbeeld via CashWeb, of dit aan Actium uit te besteden.

>>> Ik wil meer weten over omzetbelasting. >>>

>>> Ik heb een specifieke vraag over mijn situatie. >>> Verder lezen

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat