Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Brand- inventaris- en opstalverzekering

Evenals voor uw privé bezittingen kunt u ook voor uw ondernemingsbezittingen een verzekering afsluiten voor de risico's van brand, diefstal en ander van buiten komend onheil.Brand alarm

De te verzekeren risico's kunnen echter aanmerkelijk afwijken van de privé risico's, met name de bedrijfsactiviteiten bepalen de de verschillen in risico, de specifieke risico's van uw bedrijf zult u in de polis op moeten laten nemen om zeker te zijn van een uitkering bij een eventuele schade.

Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld ook de volgende verzekeringen :

  • Kasgeld verzekering
  • Computer verzekering
  • Machine- en installatie verzekering
  • Transport verzekering

Uw verzekeringsadviseur kan u nader informeren omtrent de beschikbare producten.

>>> Lees verder. >>>Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat