Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Besloten Vennootschap

De Besloten Vennootschap is, in tegenstelling tot de eenmanszaak en de vennootschap onder firma, een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid. De BV wordt juridisch dan ook gezien als een onderneming met dezelfde zelfstandige rechten en plichten als een natuurlijk persoon.

Een BV oprichten

Het oprichten van een besloten vennootschap vereist een aantal verplichte formaliteiten. De belangrijkste zijn:

  • De oprichting moet notarieel plaatsvinden
  • De BV moet worden ingeschreven in het Handelsregister

Voorts zal de besloten vennootschap moeten beschikken over kapitaal. Sinds de invoering van de "Flex BV" per 1 oktober 2012 is het wettelijk minimumbedrag voor dat kapitaal slechts €0,01. Uiteraard heeft de oprichter natuurlijk de keuze om een groter aandelenkapitaal vol te storten.

Indien u een onderneming in de vorm van een besloten vennootschap voert, dan zult u waarschijnlijk als directeur optreden van uw vennootschap, en dus in loondienst van de BV zijn. Uw inkomen (salaris) is dan ook belast met loonbelasting. De inkomsten van de BV zijn belast met vennootschapsbelasting.

Aansprakelijkheid bij een Besloten Vennootschap

De aandeelhouders van een BV zijn aansprakelijk voor een bedrag dat gelijk staat aan het gestorte aandelenkapitaal. Met een BV blijft uw privévermogen bij normale bedrijfsvoering dus buiten schot.

Dit geldt echter niet in alle gevallen. Er zijn situaties denkbaar waardoor u als bestuurder van een BV toch privé aansprakelijk kan worden gesteld. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het voeren van ‘onbehoorlijk bestuur’.

>>> Ik wil graag meer weten over aansprakelijkheid binnen een BV. >>>

Administratieve verplichtingen bij een besloten vennootschap

Wanneer u kiest voor een BV zult u, ten opzichte van een eenmanszaak of een V.O.F., moeten voldoen aan een aantal extra administratieve verplichtingen. De meest in het oog springende hiervan zijn:

  • Het opstellen van een jaarrekening volgens wettelijke richtlijnen
  • Het jaarlijks publiceren van uw publicatiejaarrekening
  • Het houden van een jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders
  • Het voeren van een salarisadministratie voor uw salaris(sen)
  • Het invullen van een aangifte vennootschapsbelasting

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen, de verschillen in belastingheffing en overige zaken omtrent de besloten vennootschap?

Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze experts helpen u graag verder.Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat