Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Besloten Vennootschap

De besloten vennootschap, de bv, is in tegenstelling tot de eenmanszaak en de vennootschap onder firma een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid. De bv wordt juridisch gezien als een onderneming met dezelfde zelfstandige rechten en plichten als een natuurlijk persoon.

Een bv oprichten

Het oprichten van een besloten vennootschap vereist een aantal verplichte formaliteiten. De belangrijkste zijn:

  • De oprichting moet notarieel plaatsvinden
  • De bv moet worden ingeschreven in het Handelsregister


Voorts zal de besloten vennootschap moeten beschikken over kapitaal, sinds de invoering van de "Flex BV" per 1 oktober 2012 is het wettelijk minimumbedrag € 0,01, de oprichter heeft de keuze om een groter aandelenkapitaal vol te storten.

Indien u uw onderneming in de vorm van een besloten vennootschap voert, dan zult u waarschijnlijk als directeur optreden van uw vennootschap. Uw inkomen (salaris) is dus belast met loonbelasting. De inkomsten van de bv zijn belast met vennootschapsbelasting.

Aansprakelijkheid bij een besloten vennootschap

De aandeelhouders van een bv zijn aansprakelijkheid voor een bedrag gelijk aan het bedrag van het gestorte aandelenkapitaal. Met een bv blijft uw privévermogen dus ‘buiten schot’. Maar niet in alle gevallen! Er gelden nogal wat regels waardoor u als bestuurder van een bv toch privé aansprakelijk kan worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is het voeren van ‘onbehoorlijk bestuur’.

>>> Daarover wil ik graag meer weten. >>>

Administratieve verplichtingen bij een besloten vennootschap

Ten opzichte van een eenmanszaak of een vof moet u, wanneer u kiest voor een bv, voldoen aan een aantal extra administratieve verplichtingen, waaronder:

  • Het opstellen van een jaarrekening volgens wettelijke richtlijnen
  • Het jaarlijks publiceren van uw publicatiejaarrekening
  • Het houden van een jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders
  • Het voeren van een salarisadministratie voor uw salaris(sen)
  • Het invullen van een aangifte vennootschapsbelasting

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen, de verschillen in belastingheffing en overige zaken omtrent de besloten vennootschap? >>>Ja! >>>Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat