Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


CAO - Collectieve ArbeidsOvereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. Deze overeenkomst geldt voor een grote groep mensen. Dit kan alle werknemers van een bepaalde onderneming zijn, maar ook zelfs een hele bedrijfstak.

Er zijn vele sectoren met elk een eigen cao. Afspraken die in de CAO zijn opgenomen zijn vaak gunstiger dan de corresponderende wettelijke regelingen. Vaak wordt er een hoger loon afgesproken dan het minimumloon, of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum.

In de CAO worden collectieve afspraken gemaakt die voorrang hebben op individuele arbeidscontracten. De bepalingen in uw contract mogen dus niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao.

Afspraken die opgenomen worden in een CAO hebben betrekking op het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en het pensioen.

Een groot deel van de in Nederland bestaande CAO's zijn "algemeen verbindend" verklaard. Indien uw onderneming onder een algemeen verbindend verklaarde CAO valt, bent u verplicht om u aan de in de CAO overeengekomen afspraken te houden.

Een overzicht van de geldende CAO's vindt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geen CAO?

Als er voor uw sector geen CAO is, dan maakt u samen met de werknemer afspraken over de arbeidsvoorwaarden. In dit geval gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Het is verstandig, om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst.

Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat