Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen.

Er zijn vele sectoren met elk een eigen cao. Afspraken die in het CAO zijn opgenomen zijn vaak gunstiger dan die in wet, vaak wordt er een hoger loon afgesproken dan het minimumloon of meer vakantiedagen dan het minimum. In het CAO worden afspraken gemaakt omtrent het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en het pensioen.

Een groot deel van de in Nederland bestaande CAO's zijn "algemeen verbindend" verklaart, dit betekend dat indien uw onderneming onder de werkingsfeer van een algemeen verbindend verklaarde CAO valt u verplicht bent zich aan de in de CAO overeengekomen afspraken te houden

Een overzicht van de geldende CAO's vind u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geen cao ?

Als er voor uw sector geen CAO is, dan maakt u samen met de werknemer afspraken over de arbeidsvoorwaarden. In dit geval gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Het is verstandig, om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat