Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kredietvormen

Welke financieringsmogelijkheden heeft u?

De meest gebruikelijke en bekende financieringsmogelijkheden zijn:

  • Rekening courant krediet
  • Lening
  • Hypothecaire lening
  • Leverancierskrediet
  • Leasing
  • Factoring
  • Microfinanciering
  • Achtergestelde lening
  • Onderhandse lening

Rekening courant krediet

Een rekening courant krediet houdt dit in dat u tot een bepaald bedrag "rood" mag staan. Er geldt dus geen aflossingsverplichting. Het voordeel hier van is dat u slechts rente betaalt over het werkelijk opgenomen bedrag. Het rentepercentage is daarentegen vaak wat hoger.

Een belangrijk nadeel van het rekening-courant krediet is daarnaast dat het krediet door de bank per dag opzegbaar is. Met name voor een lange termijn planning is dit dus een extra risico voor uw onderneming.

Lening

Leningen worden over het algemeen aangevraagd om een specifiek doel te financieren. Te denken valt hierbij aan een investering in een machinepark, of een grote verbouwing. Een lening wordt afgelost in vastgestelde termijnen, en heeft een looptijd van meerdere jaren. Afhankelijk van de leningsvorm heeft u te maken met specifieke voorwaarden.

Hypothecaire lening

Met deze vorm van financieren biedt u de bank zekerheid in de vorm van onroerend goed. De waarde van dit onderpand wordt onafhankelijk vastgesteld, waarna er een hypotheek ingeschreven wordt bij de notaris. De hypothecaire lening kent over het algemeen een vaste aflossingstermijn.

Het voordeel van deze vorm is de zekerheid die u de bank kan bieden. Met deze zekerheid is het mogelijk om een betere renteconditie te bedingen.

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een vorm van uitgesteld betalen bij een leverancier. Goederen en/of diensten worden niet direct bij afname betaald, maar op een later tijdstip. Deze vorm van financieren komt veel voor, en wordt ook regelmatig ongevraagd ingezet als financieringsmethode.

Deze vorm van lenen levert echter een risico op voor uw onderneming indien de leverancier plotseling besluit het openstaande bedrag in te gaan vorderen. Het is daarom verstandig om vooraf afspraken te maken met uw leveranciers omtrent de betalingstermijn.

Leasing

Leasing wordt veelal gebruikt voor auto's en machines. Leasemaatschappijen kopen het bedrijfsmiddel en verkopen het vervolgens door aan u als ondernemer. Het aankoopbedrag wordt echter niet gelijk voldaan, maar wordt in termijnen voldaan.

Leasing kent 2 vormen: financiële lease en operationele lease. Kiest u voor financiële lease dan kunt u uzelf eigenaar noemen van het bedrijfsmiddel. Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar.

Bij operationele lease worden vaak extra diensten in het contract opgenomen, zoals onderhoud en verzekering. De keuze van de financieringsvorm en het contract bepalen of u recht heeft op investeringsaftrek.

Factoring

Factoring voorkomt de hinder die u kunt ondervinden van niet of laat betalende klanten. De openstaande factuur wordt direct betaald door de factoringmaatschappij. Deze maatschappij zorgt vervolgens zelf voor het debiteurenbeheer. Meestal bestaat de vergoeding voor het factoringmaatschappij uit een bepaald percentage van de omzet.

Microfinanciering

Heeft u als starter behoefte aan een kleine financiering, en zal het bedrag van maximaal €35.000,- voldoende zijn voor uw plannen? Dan kunt u een beroep doen op microfinanciering.

Veel starters laten zich hier in begeleiden door Qredits. Qredits is een een samenwerkingsverband tussen ABN Amro Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland, gegoten in een stichting zonder winstoogmerk, .

Achtergestelde lening

De achtergestelde lening kent een hoger risico voor de bank, en dus een hogere rente voor de ondernemer. De achtergestelde lening zal, in geval van faillissement, alleen terugbetaald worden indien alle andere schuldeisers eerst zijn uitbetaald. Enkele banken kennen een speciale achtergestelde leningsvorm waar de ondernemer beroep op kan doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om bij een derde partij een achtergestelde lening te verwerven, bijvoorbeeld bij familie. Indien de familie deze lening achterstelt ten opzichte van de bank levert dat vaak juist gunstiger voorwaarder en een lager rentepercentage op.

Onderhandse lening

Een onderhandse lening betekent dat er geleend wordt bij een (niet commerciële) partij, buiten de bank om. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening in de persoonlijke sfeer verstrekt. Mede hierom is het belangrijk om de voorwaarden van deze lening goed op papier te zetten. Niet alleen omdat de lening dan aantoonbaar is voor de Belastingdienst, maar zeker ook om de persoonlijke relaties te beschermen tegen omgemakkelijke situaties.

Zeker weten dat u voor de juiste financieringsvorm kiest? Vraag ons om advies.

Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat