Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kredietvormen

Welke financieringsmogelijkheden heeft u?

De meest gebruikelijke en bekende financieringsmogelijkheden zijn:

  • Rekening courant krediet
  • Lening
  • Hypothecaire lening
  • Leverancierskrediet
  • Leasing
  • Factoring
  • Microfinanciering
  • Achtergestelde lening
  • Onderhandse lening

Rekening courant krediet

Kiest u voor een rekening courant krediet dan houdt dit in dat u tot een bepaald bedrag ''rood'' mag staan, er geldt dus geen aflossingsverplichting. Het voordeel is dat u slechts rente betaald over het werkelijk opgenomen bedrag, het rentepercentage is daarentegen vaak wat hoger.
Een belangrijk nadeel van het rekening-courant krediet is dat dit door de bank per dag opzegbaar is, met name in moeilijke tijden is dit een extra risico voor uw onderneming.

Lening

Leningen worden over het algemeen aangevraagd om een specifiek doel te financieren, machines etc. Het aflossen van een lening gebeurt in vastgestelde termijnen en heeft een looptijd van een aantal jaren, er bestaan diverse varianten met elk hun specifieke voorwaarden.

Hypothecaire lening

Met deze vorm van financieren biedt u de bank zekerheid in de vorm van onroerend goed. Er dient een hypotheek te worden ingeschreven bij de notaris. De waarde van dit onderpand wordt onafhankelijk vastgesteld. De hypothecaire lening kent over het algemeen een vaste aflossingstermijn.
Het voordeel van deze vorm is de zekerheid die u de bank kan bieden, hiermee kunt u een betere renteconditie bedingen.

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet kan gezien worden als een lening bij de leverancier. Goederen en/of diensten worden bij afname niet direct betaald. Deze vorm van financieren komt veel voor, en word ook regelmatig ongevraagd ingezet als financieringsmethode. Dit levert een extra risico op voor uw onderneming indien de leveranciers plotseling in gaan vorderen, het is daarom verstandig om vooraf afspraken te maken met uw leveranciers omtrent de betalingstermijn.

Leasing

Leasing wordt veelal gebruikt voor auto's en machines. Leasemaatschappijen kopen het bedrijfsmiddel en ''verkopen'' het door. Het bedrag wordt echter niet gelijk voldaan, de ondernemer betaald het bedrag in termijnen. Leasing kent 2 vormen: financiële lease en operationele lease. Kiest u voor financiële lease dan kunt u uzelf eigenaar noemen van het bedrijfsmiddel, bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar. Bij operationele lease worden vaak extra diensten in het contract opgenomen zoals onderhoud en verzekering. De keuze van de financieringsvorm en het contract bepaald of u recht heeft op investeringsaftrek.

Factoring

Factoring voorkomt de hinder die u kunt ondervinden van niet of laat betalende klanten. De openstaande factuur wordt direct betaald door de factoringmaatschappij de maatschappij zorgt vervolgens zelf voor het debiteurenbeheer. Meestal bestaat de vergoeding voor het factoringmaatschappij uit een bepaald percentage van de omzet.

Microfinanciering

Heeft u als starter behoefte aan een kleine financiering en zal het bedrag van maximaal €35.000,- voldoende zijn voor uw plannen dan kunt u een beroep doen op microfinanciering. Begeleiding door Qredits is mogelijk, Qredits is een stichting zonder winstoogmerk, een samenwerkingsverband tussen ABN Amro Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland.

Achtergestelde lening

De achtergestelde lening kent een hoger risico voor de bank en dus een hogere rente voor de ondernemer. De achtergestelde lening zal alleen terugbetaald worden indien alle andere schuldeisers eerst zijn uitbetaald. Enkele banken kennen een speciale achtergestelde leningsvorm waar de ondernemer beroep op kan doen.
Maar het is ook mogelijk om bij een derde partij een achtergestelde lening te verwerven, bijvoorbeeld bij familie, indien de familie deze lening achtersteld ten opzichte van de bank levert diet juist meer mogelijkheden en een lager rentepercentage voor financieringen bij de bank op.

Onderhandse lening

In tegenstelling tot lenen bij de bank biedt een onderhandse lening de uitkomst om te lenen bij een (niet commerciële) partij. Voorwaarden voor deze vorm van lenen dienen goed op papier gezet te worden zodat de lening aantoonbaar is voor de Belastingdienst. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening in de persoonlijke sfeer verstrekt. Om problemen achteraf te voorkomen is een juiste vastlegging van de voorwaarden een belangrijk punt. Verder lezen

Zeker weten dat u voor de juiste financieringsvorm kiest? Vraag ons om advies.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat