Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Arbeidsovereenkomst

U heeft uw eigen onderneming gestart, het aannemen van werknemers is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het is daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt en dat deze op papier worden gezet. Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat de hoofdpunten zijn die worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Welke zaken zijn voor u verstandig om op te nemen in het arbeidsovereenkomst?

Functie en werkzaamheden

Het is prettig voor u als werkgever als de werknemer zijn of haar werk op en top uitvoert, maar het is nog fijner voor de werknemer om te weten wat u van hem of haar verwacht. Vandaar dat het verstandig is om hier duidelijke afspraken over te maken en deze op te nemen in het arbeidsovereenkomst.

Duur van de arbeidsovereenkomst

Voor hoe lang wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan? En is de opzegging een vereiste of gebeurt dit automatisch na een bepaalde periode?
De duur van de arbeidsovereenkomst kan behalve voor onbepaalde tijd, ook voor bepaalde tijd zijn, met name bij arbeidsovereenkomsten met een duur voor bepaalde tijd gelden diverse dwingende wettelijke regels, laat u bij twijfel altijd goed informeren.

Proeftijd

Het meest gebruikelijk is het om een proeftijd van één maand aan te gaan met de werknemer. Beide partijen zijn gerechtigd om deze overeenkomst eenzijdig op elk moment te beëindigen zonder schadeplichtig te worden. De wettelijke regels voor het aangaan van een proeftijd zijn bijzonder streng, een foutje bij het toepassen van deze regels betekend vaak dat het beding nietig is, voorzichtigheid is hier geboden.

CAO / Bedrijfsregels

Zorgt u ervoor dat de werknemer op de hoogte is van de regels die het bedrijf hanteert, zorg ook dat de werknemer hiermee instemt en verklaart dat hij/zij een exemplaar van de eventueel van toepassing zijnde CAO en de arbeids- en bedrijfsregels heeft ontvangen.

Werktijden

De overeengekomen werktijden dienen zorgvuldig verwerkt te worden in het arbeidsovereenkomst. Mochten de werktijden erg uiteenlopen dan kunt u de volgende zin te verwerken: '' De werktijden van de werknemer zullen in overleg met de werkgever worden vastgesteld.''

Salaris en vakantietoeslag

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het voor u als zowel voor de werknemer belangrijk om de salarisafspraken goed vast te leggen, wij adviseren u indien mogelijk altijd een bruto afspraak te maken. Naast het salaris wordt ook de vakantietoeslag en vakantiedagen opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Ingeval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft de werknemer de eerste 2 jaren recht op 70% van het bruto maandsalaris, maar minimaal 100% van het geldende wettelijke minimumloon. De werknemer heeft alleen recht op pensioen als hij/zij in aanmerking komt voor deelname conform het pensioenreglement.

Geheimhoudingsplicht

Om bedrijfsgeheimen, concepten en dergelijke binnen het bedrijf te houden is het van belang dat elke werknemer zich aan de geheimhoudingsplicht houdt. Leidt u een onderneming waarbij de informatie niet aan derden mag worden verstrekt, neemt u dan geheimhoudingsplicht op in het arbeidsovereenkomst. Enkele andere punten die kunnen worden opgenomen in het arbeidsovereenkomst zijn:

  • Nevenwerkzaamheden
  • Sanctie
  • Eigendomsrecht
  • Eenzijdige wijziging
  • Tussentijdse opzegging
  • Slotbepaling

Vraagt u naar onze standaardmodellen, neem gerust contact met ons op ! Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat