Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Investeringsaftrek

Investeringsaftrek: voor wie?

De investeringsaftrek is bedoeld voor iedere ondernemer. Zowel ondernemers voor de inkomstenbelasting als ondernemers voor de vennootschapsbelasting hebben recht op deze regeling.

Wanneer geldt de investeringsaftrek?Machine

Investeert u in bedrijfsmiddelen met een minimale kostprijs van € 450,00, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het betreft een gestaffelde tabel waarbij, naarmate u in totaal meer investeert in één boekjaar, het percentage investeringsaftrek afneemt.

Het verdient daarom aanbeveling om uw investeringen die u zonder uw bedrijfsvoering te schaden kunt vervroegen of juist uitstellen, op de het juiste moment in te plannen. Zo maakt u maximaal gebruik van de beschikbare regeling.

Waarvoor geldt geen investeringaftrek?

Er zijn diverse bedrijfsmiddelen uitgezonderd van deze regeling: personenauto's, woonhuizen, ondergrond van gebouwen en vaartuigen bedoeld voor de pleziervaart.

Tevens is er nog een aantal specifieke investeringsregelingen, zoals de milieu-investeringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de film-investeringsaftrek.

Wilt u nadere informatie omtrent deze regelingen neemt u dan contact met ons op.Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat