Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


De voorbereiding

Als u een financiering voor uw (startende) onderneming nodig heeft is een goede voorbereiding het halve werk. U zult een beeld moeten vormen van de startsituatie van uw bedrijf, een zogenaamde nulmeting. De beginbalans is dan ook een ideaal middel om u inzicht verschaffen in de financiële positie.

De balans

Als ondernemer zult u op administratief gebied regelmatig geconfronteerd worden met begrippen begrippen als liquiditeit, solvabiliteit, en rentabiliteit. Kort gezegd:

 • Bent u in staat om aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen?
 • Heeft u een gezond bedrijf op de lange termijn>
 • Hoeveel winst wordt er behaald met het geïnvesteerde vermogen?

De (jaar)cijfers zullen deze vragen voor u beantwoorden. Om deze jaarcijfers goed te interpreteren zijn er enkele basisbegrippen die hierbij van belang zijn.

Aan de debetzijde van de balans staan:

 • Vaste activa
 • Vlottende activa
 • Liquide middelen

Aan de creditzijde van de balans staan:

 • Eigen vermogen
 • Lang vreemd vermogen
 • Kort vreemd vermogen

Andere mogelijkheden

Zorg voor een plan B. Wellicht zijn er, naast een financiering bij de bank, in uw eigen omgeving al voldoende mogelijkheden zoals:

 • U beschikt zelf privé over voldoende middelen
 • Subsidie
 • Leverancierskrediet
 • Familie - bekenden (durfkapitaal)
 • Particuliere geldverstrekkers
Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat