Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Liquiditeit

Bij liquiditeit denken we aan de korte termijn, in welke mate kan de onderneming haar betalingsverplichtingen voldoen.

De liquide middelen worden bijvoorbeeld gebruikt voor spontane uitgaven, in hoeverre is het bedrijf bestand om op korte termijn de zaken te financieren.

De liquiditeit is gemakkelijk te berekenen door middel van een formule.

Het is op twee manieren uit te rekeningen.

Methode 1: Liquiditeit (current-ratio) = (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Methode 2: Liquiditeit (quik-ratio)= (vlottende activa – voorraden + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Andere kengetallen zijn de solvabiliteit en de rentabiliteit van een onderneming.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat