Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Consolidatie | Geconsolideerde jaarrekening

Consolidatie staat voor het samenvoegen van de (jaar)cijfers, of jaarrekeningen van meerdere ondernemingen.

Geconsolideerde jaarrekening

Wanneer een onderneming, over het algemeen een besloten vennootschap één of meerdere andere onderneming(en) in eigendom heeft kan het voor het inzicht in de opbouw van de bezittingen en schulden en de resultaten zinvol zijn de jaarrekeningen te consolideren.

Consolideren is het optellen van de bezittingen van de deelnemingen bij de bezittingen van de moedermaatschappij, hierbij wordt het bezit van de moedermaatschappij in de deelneming niet meer als één post genoteerd maar als alle individuele posten van de deelneming.

Verder worden de posten welke van elkaar te vorderen of verschuldigd zijn evenals de doorbelaste kosten vs. opbrensten aan elkaar uit deze cijfers geëlimineerd, zodat uiteindelijk een duidelijk beeld ontstaat van de financiële status en prestaties van de groep van ondernemingen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat