Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Stamrecht B.V.

De Stamrecht B.V. heeft haar naam te danken aan het feit dat deze besloten vennootschap is opgericht met als doel het uitstellen van de belastingheffing op een door de oprichter te ontvangen / ontvangen uitkering bij het einde van zijn of haar dienstbetrekking, de zogenaamde gouden handdruk.

Binnen de vennootschap wordt een verplichting op de balans opgenomen, de zogenaamde stamrechtverplichting.

De vennootschap boekt jaarlijks een rentevergoeding ten laste van haar resultaat en ten gunste van de stamrechtverplichting.

Het voordeel van deze constructie is dat u uw einde dienstbetrekking uitkering bruto kunt gebruiken voor uw onderneming, vanzelfsprekend is dit uitsluitend een uitstel van de heffing, op het moment dat het stamrecht tot uitkering komt vind alsnog heffing in de inkomstenbelasting plaats.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat