Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belasting

Onder belasting wordt een algemene heffing door de overheid verstaan, welke als verplichte betaling dient te geschieden en waarvoor over het algemeen geen directe individuele prestatie van de overheid tegenover staat.

Belastingheffing geschied door de overheid om in hoofdzaak een tweetal redenen, de eerste is voor de hand liggend, namelijk het verkrijgen van financiële middelen ter financiering van de overheidsuitgaven. De tweede reden die voorkomt is het sturen van bepaalde processen in samenleving, denkt u hierbij aan heffing op tabak en alcohol of aan stimuleringsmaatregelen voor "groene" auto's.

Enkele voorbeelden van verschillende belastingheffingen:

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat