Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkkostenregeling (WKR) (2020)

Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd, met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor iedere onderneming verplicht.

Op deze pagina's van onze website geven wij in het kort weer wat de regeling inhoud en wat de gevolgen zijn voor uw administratie en salarisadministratie.

Hoofdlijnen werkkostenregeling

Met de komst van de werkkostenregeling worden nagenoeg alle fiscale regelingen met betrekking tot de kostenvergoedingen en verstrekkingen aan personeel afgeschaft en samengevoegd tot één uniforme regeling.

De werkkostenregeling houd in dat, buiten de gerichte vrijstellingen, een werkgever een 1,2 % *( in 2020 verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom in verband met de Covid-19 crisis)  van de totale loonsom (de "vrije ruimte") kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, over het bedrag dat u boven de vrije ruimte uitkomt betaald u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 %.

Keuze mogelijkheid vervallen

Voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen de bestaande regelingen en de werkkostenregeling, u kunt deze keuze in elk van deze jaren maken en hoeft deze niet vooraf aan de belastingdienst kenbaar te maken.

Met ingang van 2015 is de keuze mogelijkheid vervallen en dient u de werkkostenregeling integraal toe te passen.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat