Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Loon in natura waarderen (2020)

De werkkostenregeling kent een nieuwe manier van het waarderen van loon in natura: de waarde van loon in natura is het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur.
In 2 gevallen moet u nog uitgaan van de waarde in het economische verkeer (de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw):

 • U hebt geen factuur.
 • U hebt een factuur van een verbonden vennootschap.

Normbedragen blijven gelden

De aparte normbedragen voor loon in natura blijven gelden. Maar binnen de werkkostenregeling is de waardering van maaltijden die u op de werkplek verstrekt en voor huisvesting en inwoning op de werkplek, vereenvoudigd. Voor andere normbedragen zijn kleine veranderingen doorgevoerd.

In de normbedragen is het volgende veranderd:

 • de verstrekking van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes
  U hoeft niet meer per werknemer bij te houden hoeveel maaltijden hij gebruikt. Ook hoeft u de koude en warme maaltijden niet meer apart te administreren. U houdt alleen het totale aantal maaltijden bij. Er geldt een vaste fiscale norm van €3,35 in 2020.
 • huisvesting en inwoning op de werkplek
  Hiervoor geldt een normbedrag van € 5,60 per dag.
 • de dienstwoning
  Hiervoor geldt een normbedrag per maand van maximaal 18% van het jaarloon van de werknemer bij een werkweek van 36 uur. De mogelijkheid om te kiezen voor de lagere besparingswaarde vervalt binnen de werkkostenregeling.
 • kinderopvang op de werkplek
  Als u kinderopvang op de werkplek organiseert, geldt een normbedrag. Als u kinderopvang bij een derde inkoopt of buiten de werkplek organiseert, waardeert u de kinderopvang volgens de factuurwaarde inclusief btw.

Nihil waarderingen

Er zijn tevens een aantal posten met nihilwaardering, voor een overzicht verwijzen wij u naar de pagina met nihilwaarderingen.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat