Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nihil waardering (2016)

Er is nog een aanvullende categorie loon in natura welke welliswaar wel onder het werkkostenforfait van 1,2% valllen, maar welke een nihil waardering kennen.

Onderstaand vind u een overzicht van de op nihil te waarderen posten:

  • voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, gereedschappen, de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon
  • arbovoorzieningen
  • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd
  • ter beschikking gestelde kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls, en werkkleding die op het werk achterblijft
  • de renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter voor woon-werkverkeer koopt (ook binnen cafetariaregelingen)
  • de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van uw werknemer als deze aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting
  • ter beschikking gestelde mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het zakelijke gebruik meer dan 10% is
  • ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren, die de werknemer ook ergens anders dan op de werkplek kan gebruiken, als het zakelijke gebruik 90% of meer is
  • ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt

 

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!