Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Overige posten

De volgende posten blijven geheel buiten de werkkostenregeling. Die posten zijn altijd normaal belast loon:

  • dienstwoning (geen eindheffingloon);
  • personenauto en bestelauto (geen eindheffingloon);
  • boeten (geen eindheffingloon);
  • vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten (geen eindheffingloon).

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat