Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Het berekenen van de einddheffing (2020)

De Belastingdienst geeft aan dat men de eindheffing van 80% op drie manieren kan berekenen:

  • de werkgever schat de vrije ruimte op basis van de loonsom van het voorafgaande kalenderjaar. Vanaf het moment dat de werkkosten boven de vrije ruimte uitkomen, geeft de werkgever dit in de aangifte loonheffing aan. Na afloop van het jaar herrekent de werkgever op basis van de werkelijke loonsom;
  • de werkgever schat de vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar en verdeelt dit over 12 maanden. Per maand toetst de werkgever of de werkkosten boven de vrije ruimte uitkomen. Na afloop van het jaar herrekent men op basis van de werkelijke loonsom;
  • de werkgever berekent iedere maand de vrije ruimte op basis van de werkelijke (cumulatieve) loonsom.

In alle gevallen moet de werkgever in staat zijn om iedere maand de (cumulatieve) omvang van de werkkosten vast te stellen. Daarbij is van belang dat voor de loonadministratie de BTW meetelt, en dat terwijl de BTW niet op de grootboekkaart wordt geboekt. De werkgever moet de administratie dus zodanig inrichten dat de werkkosten kunnen worden verhoogd met het daarbij behorende BTW-bedrag.

Op het voor uitsluitend voor cliënten toegankelijke gedeelte van onze website vind u een spreadsheet als hulpmiddel voor bovengenoemde berekeningen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat