Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gebruikelijksheidstoets (2020)

In het algemeen geldt dat vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling vallen niet ongebruikelijk mogen zijn.

Om oneigenlijk gebruik van de werkkostenregeling tegen te gaan is de zogenaamde "gebruikelijkheidstoets" ingevoerd. Vergoedingen en verstrekkingen zijn op grond van deze toets alleen "werkkosten", voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (30%) hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is.

Een reiskostenvergoeding per kilometer aan een werknemer van € 2,50 zal de gebruikelijkheids­toets niet doorstaan, wat tot gevolg heeft dat de vergoeding voor het gedeelte dat in belangrijke mate uitgaat boven wat gebruikelijk is, loon is voor de werknemer.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Let op!

Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid. Dit bedrag geldt bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of als stagiair.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat