Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Gebruikelijksheidstoets

In het algemeen geldt dat vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling vallen niet ongebruikelijk mogen zijn.

Om oneigenlijk gebruik van de werkkostenregeling tegen te gaan is de zogenaamde "gebruikelijkheidstoets" ingevoerd. Vergoedingen en verstrekkingen zijn op grond van deze toets alleen "werkkosten", voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is.

Een reiskostenvergoeding per kilometer aan een werknemer van € 2,50 zal de gebruikelijkheids­toets niet doorstaan, wat tot gevolg heeft dat de vergoeding voor het gedeelte dat in belangrijke mate uitgaat boven wat gebruikelijk is, loon is voor de werknemer.

 

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!