Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wijzigen er diverse zaken in de werkkostenregeling, onderstaand treft u een overzicht aan van de aangekondigde wijzigingen per 1 januari 2015

  • De vrije ruimte gaat omlaag in percentage van 1,5% naar 1,2% van uw totale fiscale loonsom
  • Het noodzakelijkheidscriterium wordt ingevoerd, hierdoor zijn gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen vrijgesteld mits zij aan het genoemde noodzakelijkheidscriterium voldoen
  • Onder voorwaarden zijn kortingen op producten uit het eigen bedrijf vrijgesteld
  • Voor een aantal voorzieningen op de werkplek vervalt het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen
  • De eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte mag op concernniveau worden berekend
  • De toetsing of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven mag 1 maal per jaar in plaats van per aangiftetijdvak

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat