Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verzekeringen

Actium is uitdrukkelijk géén assurantie tussenpersoon. Voor bemiddeling bij het afsluiten van uw verzekeringen, schakelt u daarom uw verzekeringsadviseur in. Actium helpt u wel inzichtelijk te krijgen voor welke risico's een verzekering wenselijk zou zijn. Met deze informatie kunt u dan goed voorbereid aan de slag. Wanneer u de offertes hebt ontvangen, dan helpt Actium u de aangeboden verzekeringsproducten met elkaar te vergelijken en te beoordelen.

Welke risico's verzekert u? En welke niet?

Als startende ondernemer zult u moeten nadenken over uw verzekeringen. Welke risico's wilt u verzekeren? Welke risico's kunt u verzekeren? U zult daarbij de afweging moeten maken hoe groot het risico is dat er iets gebeurt. En als er iets zou gebeuren, hoe groot is dan 'de ramp'? Wat zijn de financiële gevolgen voor uw bedrijf en uw privé vermogen?

Bent u zelf verzekerd?

De belangrijkste verzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waarom? Wordt u als ondernemer zijnde arbeidsongeschikt, dan heeft u alleen recht op een bijstandsuitkering. U kunt alleen aanspraak maken op een bijstandsuitkering als u uw onderneming staakt en als u ook echt niets meer heeft waarvan u kunt leven. Geen spaargelden meer. Geen eigen woning meer. Hoe groot is dus de ramp als u voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt? Enorm. Verzekeren dus! Zorg voor een financieel vangnet.

Verschillende vormen van verzekeringen

Op deze pagina's leest u meer over een aantal vormen van bedrijfsverzekeringen. De te verzekeren risico's vallen uiteen in privé gerelateerde verzekeringen (bijvoorbeeld uw oudedagvoorziening of arbeidsongeschiktheidverzekering) en de risico's van uw onderneming. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de autoverzekering, bedrijfsaansprakelijkheid, een brand- en opstalverzekering.

>>>Lees verder. >>>

Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat