Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


Prinsjesdag: nieuw voorstel voor box 3

Staatssecretaris Vijlbrief heeft laten weten met een ander voorstel voor box 3-heffing voor spaarders te komen. Naar verwachting wordt dit op Prinsjesdag aan geboden aan de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief. Voor een groot deel van de spaarders en de kleine beleggers wordt gewerkt aan een voorstel binnen het huidige box 3-stelsel. Zo kunnen zij op korte termijn tegemoet worden gekomen. .....
Wed, 01 Jul 2020 12:00:00
Lees verder...


FNV laat looneis los bij bedrijven in nood door corona

Werkgeversvereniging AWVN is blij met de ruimte die de FNV lijkt te bieden voor aanpassing van arbeidsvoorwaarden tijdens de coronacrisis.
Dat zegt de AWVN in een reactie op een interview met FNV-voorman Zakaria Boufangacha in De Telegraaf. Boufangacha stelt in dat vraaggesprek dat de FNV de oude looneis van 5% loslaat bij bedrijven en sectoren waar het slecht gaat. In een sector die in zwaar weer verkeert, wil de FNV afspraken maken over loonmatiging, in ruil voor ‘perspectief’: werkbehoud, scholing en werkzekerheid. .....
Wed, 01 Jul 2020 12:00:00
Lees verder...


Aftrek voorbelasting op instandhoudingskosten huurpand

Tijdens leegstand van een onroerende zaak die is bestemd voor verhuur, moet de eigenaar ook kosten maken om de zaak in goede staat te houden. Bestaat de mogelijkheid dat de verhuurder het pand na de leegstand belast verhuurt? Dan is de btw op de instandhoudingskosten aftrekbaar.
Een bv is eigenaar van een pand dat is te gebruiken als kantoorruimte. De bv biedt dit pand te huur aan. Van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2009 staat het pand leeg. De bv wil dat het pand in goede staat blijft en maakt daarom kosten voor instandhouding van het pand. Zij trekt de btw over deze kosten af. De bv vindt voor de periode van 1 augustus 2009 tot 19 december 2011 een huurder voor een deel van het pand. Deze huurder is een gemeente en de huur vindt daarom vrijgesteld van btw plaats. De inspecteur legt aan de bv een naheffingsaanslag btw op omdat hij meent dat de bv de voorbelasting over de instandhoudingskosten niet had mogen aftrekken. De bv tekent vervolgens beroep aan tegen de .....
Tue, 30 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Ontzorgplan Klimaatakkoord-maatregelen voor MKB

Het kabinet wil dat Nederland in 2030 het ambitieuze reductiedoel van 49% CO2-reductie haalt maar wel zo dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook voor ondernemers in het MKB.
De afgelopen maanden is door het kabinet samen met MKB-Nederland in kaart gebracht wat de afspraken uit het Klimaatakkoord betekenen voor het MKB. Uit deze impacttoets blijkt dat het MKB een grote bijdrage kan en wil leveren aan de transitie, maar dat het MKB daarbij wel goede ondersteuning nodig heeft. Door de coronacrisis is het bovendien voor MKB-ondernemers lastiger om op korte termijn te investeren in verduurzaming. .....
Tue, 30 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Uitstel van betaling online te verlengen

Sinds 25 juni 2020 is het mogelijk om met een formulier online verlenging van bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.
Vanaf 16 maart hebben ondernemers de mogelijkheid bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen als hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. In de schriftelijke ontvangstbevestiging staat de einddatum van het bijzonder uitstel. .....
Mon, 29 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Regeling NOW 2.0 gepubliceerd

De tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) is gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020.
Ten opzichte van de eerste tijdelijke noodmaatregel zijn er een aantal wijzigingen. .....
Thu, 25 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Kabinet onderzoekt deeltijd-WW

Op 24 juni is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het noodpakket banen en economie. Volgens minister Koolmees onderzoekt het kabinet of een vorm van deeltijd-ww mogelijk is. Maar vooral uitvoeringstechnisch zitten hier nog haken en ogen aan.
Koolmees beloofde zo snel mogelijk na het zomerreces de Kamer te informeren. .....
Thu, 25 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Neem bezwaar tegen fictief loon serieus

Een eerste stap voor een dga om te voorkomen dat de fiscus hem belast voor een hoog gebruikelijk loon, is het tijdig indienen van zijn aangifte. Door aan zijn aangifteplicht te voldoen, loopt hij niet tegen een omkering van de bewijslast aan. Natuurlijk is het nog beter als de dga het fictief loon dat hem voor ogen staat kan beargumenteren.
Een man houdt alle aandelen in een bv die een accountantspraktijk drijft. De man voert de werkzaamheden van de bv uit. De Belastingdienst maant deze dga diverse malen aan om zijn aangiftes inkomstenbelasting over de jaren 2010 tot en met 2014 in te dienen. Maar de dga geeft daar geen gehoor aan. Daarom legt de inspecteur hem ambtshalve aanslagen op. De man gaat vervolgens in bezwaar door alsnog aangiftes in te dienen. Hoewel de inspecteur de bezwaarschriften afwijst vanwege termijnoverschrijding, merkt hij ze wel aan als verzoeken om ambtshalve verminderingen. De fiscus verlaagt dan ook de aanslagen. Maar de dga vindt dat na deze ambtshalve .....
Wed, 24 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Flinke stijging jongeren in de WW

Meer jongeren tot 25 jaar doen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen. In mei nam het aantal uitkeringen toe met 9 duizend. Dat is minder hoog dan april toen er 42 duizend WW-uitkeringen zijn toegekend.
In totaal nam de WW afgelopen drie maanden toe van 240.000 naar 301.000 uitkeringen. .....
Wed, 24 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...


Wetsvoorstel excessief lenen ingediend

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder al aangegeven dat het in werking treden van de Wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023.
Zoals al eerder is aangegeven wordt, als de totale som van de relevante schulden meer dan € 500.000 bedraagt, dat meerdere op grond van de voorgestelde maatregel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Dit bovenmatige deel van de schulden wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar en wordt als fictief regulier voordeel voor dat kalenderjaar in aanmerking genomen. Met de maatregel wordt voor de belastingheffing – in de structurele situatie – aangesloten bij het jaar waarin de belastingplichtige ab-houder of de met hem verbonden personen feitelijk over de gelden beschikken. Hiermee wordt de belastingheffing vervroegd, waardoor belastinguitstel en -afstel wordt voorkomen. De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen .....
Tue, 23 Jun 2020 12:00:00
Lees verder...

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat