Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes.


RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht het terugbetalen van TVL erg lastig kan zijn. Daarom wil men deze noodzakelijke stap liever voorkomen. Ondernemers kunnen met RVO een betalingsregeling treffen. RVO heeft ruime terugbetaalmogelijkheden en staat voor de ondernemer klaar om mee te denken met de persoonlijke situatie. Hulp is echter niet mogelijk als RVO geen contact kan krijgen.
Er zijn al veel ondernemers met een betalingsregeling. Zo’n 420.000 ondernemers hebben een TVL-voorschot ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten op dit moment zo’n 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot .....

Thu, 29 Sep 2022 00:00:00
Lees verder...


Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten.


De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het loon van een dga van een bv door het gebruikelijk loon vast te stellen gesteld op € 10.000. Daarnaast past de fiscus een bijtelling op het loon toe vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. De dga betwist de juistheid van deze correcties en gaat in bezwaar en beroep. Hij stelt dat vanwege bijzondere financiële omstandigheden geen sprake kan zijn van een gebruikelijk loon. De correctie van de Belastingdienst is bovendien gebaseerd op een toename in de rekening-courantpositie tussen de man en de bv. Maar de dga beweert het desbetreffende bedrag niet in privé te hebben besteed.
De rechtbank gelooft echter niet dat de bv in 2014 helemaal geen loon heeft kunnen uitbetalen. De dga mag dan wel een uitkering van het UWV hebben ontvangen omdat het slecht .....

Thu, 29 Sep 2022 00:00:00
Lees verder...


Compensatieregeling eHerkenning verlengd

De compensatieregeling voor belasting- of inhoudingsplichtigen die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst Zakelijk) en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen is verlengd.


Het aanbieden van een kosteloos inlogmiddel voor de Belastingdienst is op korte termijn niet mogelijk. Als alternatief compenseert het kabinet daarom voorlopig de noodzakelijke kosten die belasting- of inhoudingsplichtigen moeten maken om aan hun aangifteverplichting te kunnen voldoen. De beleidsregel uit 2020, die op 1 januari 2023 vervalt, wordt vervangen door de nieuwe beleidsregel met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen die op 30 september 2022 in behandeling zijn.
De compensatieregeling valt uiteen in twee delen: compensatie voor de aanschaf van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel en compensatie voor noodzakelijke andere kosten, zoals de kosten voor de noodzakelijke aanschaf van het eHerkenning .....

Wed, 28 Sep 2022 00:00:00
Lees verder...


Bereken rente over schuld van vermogende dga

Heeft een bv een zakelijke vordering op haar dga? En heeft die dga genoeg vermogen om deze schuld af te lossen? Dan moet de bv de dga een zakelijke rente in rekening brengen.


Een bv verkoopt haar onroerende zaken in Nederland aan een derde. Deze koper stort het verschuldigde bedrag van € 650.000 op een bankrekening van de dga van de bv en zijn broer. Op die manier verkrijgt de bv een vordering op haar dga. Door rentebijschrijvingen staat de vordering op 30 april 2014 op € 721.760. De bv heeft echter ook een rekening-courantschuld aan de dga van € 108.921. Daarnaast heeft de dga een onderneming in Portugal. Deze onderneming lijdt over de jaren 2012, 2013 en 2014 steeds verliezen van tussen de een en twee ton. In 2014 staakt de dga zijn Portugese onderneming. Het jaar daarop verkoopt hij de onroerende zaken van die onderneming. Vervolgens besteedt hij de verkoopopbrengst aan een woning. De bv waardeert over het boekjaar 2014/2015 de vordering op de dga af .....

Wed, 28 Sep 2022 00:00:00
Lees verder...


Weer hogere loonafspraken

In augustus zijn wederom hogere loonafspraken gemaakt als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4%. Het gemiddelde voor heel 2022 stijgt naar 3,3%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN.


Er zijn in augustus vanwege de zomer slechts negen cao’s afgesloten. Volgens AWVN verlopen de cao-onderhandelingen ondanks de maatschappelijke onrust over de koopkracht tot dus ver vlot. Dit jaar moeten 404 cao’s worden vernieuwd. Daarvan zijn er al 232 (57%) vernieuwd. Ook veel cao’s waaronder veel werknemers vallen zijn al vernieuwd. Hierdoor valt 95% van alle cao-werknemers onder een lopende cao. Dit percentage is hoger dan normaal omdat veel cao’s pas na de einddatum worden vernieuwd waardoor het percentage meestal rond de 80% ligt.

Kerncijfers

  • Loonafspraken augustus gemiddeld 4%

  • Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,3%

  • Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1%

  • Aantal nieuwe cao-akkoorden .....