Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Het ondernemingsplan

U wilt een eigen onderneming starten. Hier heeft u een krediet voor nodig. Een logische eerste stap is dan om binnen te stappen bij uw bank. Het eerste dat de bank zal aangeven is dat zij een goed uitgewerkt ondernemingsplan willen zien.

Een ondernemingsplan laat zien waar de onderneming voor staat, wat het in huis heeft, welke visie het heeft, wat de marktbenadering is, en uiteraard een financiële onderbouwing.

Wat hoort thuis in het ondernemingsplan?

1. De ondernemer(s)

Presenteer uzelf, en doe dit aan de hand van een persoonlijk profiel. Een persoonlijk profiel is vergelijkbaar met een CV. Aan de orde komen uw persoonlijke gegevens, opleidingen, werkervaringen, en de kwaliteiten die u als ondernemer hebt.

Daaraast dienen ook de bedrijfsvisie en de doelstellingen die u voor ogen heeft worden uitgewerkt. Alles op een rijtje dus.

Wat moet er in ieder geval opgenomen in een persoonlijk profiel?

 • Persoonlijke gegevens
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Motieven en doelstellingen
 • Persoonlijke kwaliteiten

2. De onderneming

Wat is de dienst of het product dat uw onderneming gaat aanbieden? Heeft u al een vestigingsplaats, en voor welke bedrijfsvorm heeft u gekozen? Dit zijn de vragen die de bank graag behandeld ziet in het ondernemingsplan.

De omschrijving van het bedrijf bevat de volgende punten:

 • De registratiegegevens van de onderneming bij de Belastingdienst en Kamer van Koophandel
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Omzetgegevens
 • Visie en doelstellingen

3. De markt

Als ondernemer bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de markt waarin u opereert. Dit laat u zien door een marktanalyse te doen. In uw marktanalyse beschrijft u het volgende:

 • De marktontwikkelingen
 • De doelgroep
 • De concurrentie
 • De markt –en doelgroepbenadering op basis van product, prijs, plaats en promotie.

4. Onderscheidend vermogen

In de huidige markt is het moeilijk om een uniek product of dienst aan te bieden. Als ondernemer ben je namelijk vaak niet meer de eerste. Zorg er daarom voor dat u iets extra toevoegt aan uw product of dienst.

Benoem dit onderscheidend vermogen. Beschrijf uw Unique Selling Proposition. Laat zien wat u toevoegt aan de markt. Vermeld de sterke en zwakke punten van het bedrijf, en het aanbod aan diensten of producten ten aanzien van de markt en de concurrenten.

5. De organisatie

Hoe toont u aan dat de organisatie binnen het bedrijf op orde is? Dit doet u door het volgende op te nemen in het ondernemingsplan:

 • Verschaf inzicht in administratieve processen.
 • Opstellen of ter beschikking stellen van de Algemene Voorwaarden.
 • Kom met een goed risicobeleid om calamiteiten en slecht betalende debiteuren te voorkomen.
 • U moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals die zijn gesteld door de overheid, gemeente, Belastingdienst en eventueel de brancheorganisatie.
 • Verschaf inzicht in het personeelsbeleid.
 • Geeft u inzicht in de organisatiestructuur.

6. Het financieringsplan

In het financieel plan vermeldt u de kredietbehoefte, met een gedetailleerde uitwerking waaraan u het geld wilt gaan besteden. In het financieel plan worden alle financiële gebeurtenissen die direct betrekking hebben op het bedrijf vermeld in cijfers. Het handigst is het om dit te onderbouwen met een schema.

7. Openingsbalans

Geef inzicht in de vermogenswaarden waarmee u uw onderneming gaat starten. Op uw openingsbalans vermeldt u alle bezittingen en schulden waarmee u uw onderneming start.

8. Exploitatiebegroting

Zet in een overzicht de verwachte omzet tegenover de verwachte inkoopkosten. Door deze exploitatiebegroting heeft u meteen een verwachte brutowinst. In het ondernemingsplan is het gebruikelijk om een exploitatiebegroting voor meerdere jaren op te nemen.

9. Bedrijfskosten

Om de exploitatiebegroting goed te kunnen onderbouwen dient u inzicht te verschaffen in de bedrijfskosten. Net als de exploitatiebegroting doet u dit voor meerdere jaren. De bedrijfskosten die u opneemt in het plan zijn:

 • Afschrijving
 • Huisvesting
 • Promotie en verkoopkosten
 • Vervoer
 • Inventaris
 • Administratie
 • Personeelskosten
 • Rente –en bankkosten
 • Verzekeringen

10. Persoonlijke begroting

Banken willen altijd op de hoogste zijn van uw persoonlijke (financiële) situatie. U dient dus een persoonlijke begroting te overleggen waarin de volgende uitgaven en ontvangsten aan de orde komen:

Privé uitgaven

 • Huishoudelijke uitgaven
 • Vakantie-uitgaven
 • Duurzame consumptiegoederen
 • Huur
 • Gas, licht, water
 • Verzekeringen
 • Privégebruik auto
 • Rente en aflossing privéhypotheek
 • Rente en aflossing privélening
 • Alimentatieverplichtingen
 • Overige uitgaven
 • Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen

Privé ontvangsten

 • Kinderbijslag
 • Huursubsidie
 • Inkomen partner
 • Parttime inkomen uit loondienst
 • Overige ontvangsten

11. Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een essentieel onderdeel van uw ondernemingsplan ten behoeve van de de financiering. Hierin begroot u uw ontvangsten en uitgaven in een vastgestelde periode (vaak per maand).

Deze begroting geeft u en de bank inzicht in de gemiddelde kredietbehoefte, maar zal ook de piekbehoefte laten zien.

Het samenstellen van een goede liquiditeitsbegroting kan een ingewikkelde en omvangrijke klus zijn. Er zijn namelijk veel (onbekende) variabelen waar u mee moet rekenen.

>>> Ik wil een ondernemingsplan maken >>>

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat