Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Het ondernemingsplan

U wilt een eigen onderneming starten, hier heeft u een krediet voor nodig dus wat doet u, u stapt naar de bank. Eén van de randvoorwaarden van bank zal zijn dat zij een goed uitgewerkt ondernemingsplan willen zien. Een ondernemingsplan laat zien waar de onderneming voor staat, wat het in huis heeft, welke visie het heeft, wat de marktbenadering is en uiteraard een financiële onderbouwing.

Wat hoort thuis in het ondernemingsplan ?

1. De ondernemer(s)

Presenteer uzelf, doe dit aan de hand van een persoonlijk profiel. Een persoonlijk profiel komt vrijwel overeen met een CV, aan de orde komen u persoonlijke gegevens, opleidingen, werkervaringen en de kwaliteiten die u als ondernemer hebt. De visie en de doelstellingen die u voor ogen heeft voor het bedrijf kunnen ook worden opgenomen in het persoonlijk profiel. Alles op een rijtje, wat moet er in ieder geval opgenomen in een persoonlijk profiel:

 • Persoonlijke gegevens
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Motieven en doelstellingen
 • Persoonlijke kwaliteiten

2. De onderneming

Wat is de dienst of het product dat uw onderneming gaat aanbieden? Heeft u al een vestigingsplaats en voor welke bedrijfsvorm heeft u gekozen? Dit zijn de vragen die de bank graag terug ziet in het ondernemingsplan.

De omschrijving van het bedrijf bevat de volgende punten:

 • De registratiegegevens van de onderneming bij de Belastingdienst en Kamer van Koophandel
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Omzetgegevens
 • Visie en doelstellingen

3. De markt

Als ondernemer bent u op de hoogste van de laatste ontwikkelingen binnen de markt waarin u opereert. Dit laat u zien door een marktanalyse te doen. In uw marktanalyse beschrijft u het volgende:

 • De marktontwikkelingen
 • De doelgroep
 • De concurrentie
 • De markt –en doelgroepbenadering op basis van product, prijs, plaats en promotie.

4. Onderscheidend vermogen

Tegenwoordig is het moeilijk om een uniek product of dienst aan te bieden, als ondernemer ben je vaak niet meer de eerste. Zorg er daarom voor dat u iets extra toevoegt aan uw product of dienst. Benoem dit onderscheidend vermogen oftewel uw unique selling point, laat zien wat u toevoegt aan de markt. Vermeld de sterke en zwakke punten van het bedrijf en het aanbod aan diensten of producten ten aanzien van de markt en de concurrenten.

5. De organisatie

Hoe toont u aan dat de organisatie binnen het bedrijf op orde is? Dit doet u door het volgende op te nemen in het ondernemingsplan:

 • Verschaf inzicht in administratieve processen.
 • Opstellen of ter beschikking stellen van de Algemene Voorwaarden.
 • Kom met een goed risicobeleid om calamiteiten en slecht betalende debiteuren te voorkomen.
 • U moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals die zijn gesteld door de overheid, gemeente, Belastingdienst en eventueel de brancheorganisatie.
 • Verschaf inzicht in het personeelsbeleid.
 • Geeft u inzicht in de organisatiestructuur.

6. Het financieringsplan

In het financieel plan vermeld u de kredietbehoefte en precies waaraan u het geld wilt gaan besteden. In het financieel plan worden alle financiële gebeurtenissen die direct betrekking hebben op het bedrijf vermeld in cijfers. Het handigst is het om dit te onderbouwen met een schema.

7. Openingsbalans

Geef inzicht in de vermogenswaaden waarmee u uw onderneming gaat starten, op uw openingsbalans vermeld u alle bezittingen en schulden waarmee u uw onderneming start.

8. Exploitatiebegroting

Omzet – de inkoop maakt de exploitatiebegroting uiteindelijk krijgt u de brutowinst. U laat de exploitatiebegroting voor meerdere jaren zien.

9. Bedrijfskosten

Om de exploitatiebegroting goed te kunnen onderbouwen dient u inzicht te verschaffen in de bedrijfskosten. Net als de exploitatiebegroting doet u dit voor meerdere jaren. De bedrijfskosten die u opneemt in het plan zijn:

 • Afschrijving
 • Huisvesting
 • Promotie en verkoopkosten
 • Vervoer
 • Inventaris
 • Administratie
 • Personeelskosten
 • Rente –en bankkosten
 • Verzekeringen

10. Persoonlijke begroting

Banken willen altijd op de hoogste zijn van uw persoonlijke (financiële) situatie. U maakt dus een persoonlijke begroting waarin de volgende zaken aan de orde komen:

Privé uitgaven:

 • Huishoudelijke uitgaven
 • Vakantie-uitgaven
 • Duurzame consumptiegoederen
 • Huur
 • Gas, licht, water
 • Verzekeringen
 • Privégebruik auto
 • Rente en aflossing privéhypotheek
 • Rente en aflossing privélening
 • Alimentatieverplichtingen
 • Overige uitgaven
 • Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen

Privé ontvangsten:

 • Kinderbijslag
 • Huursubsidie
 • Inkomen partner
 • Parttime inkomen uit loondienst
 • Overige ontvangsten

11. Liquiditeitsbegroting

Een essentieel onderdeel van uw ondernemingsplan ten behoeve van de de financiering betreft de liquiditeitsbegroting, hierin begroot u uw ontvangsten en uitgaven in de tijd (vaak per maand).

Deze begroting geeft u en de bank inzicht in de gemiddelde kredietbehoefte maar zal ook de piekbehoefte laten zien.

Het samenstellen van een goede liquiditeitsbegroting kan een ingewikkelde en omvangrijke klus zijn, er zijn veel (onbekende) variabelen waar u mee moet rekenen.

>>> Ik wil een ondernemingsplan maken >>>

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat