Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma vertoont belangrijke gelijkenissen met de eenmanszaak. Het is een geschikte vorm om een samenwerking met andere ondernemers te starten.

Aansprakelijkheid bij een vennootschap onder firma

Evenals bij de eenmanszaak is ook bij een vennootschap onder firma de aansprakelijkheid voor schulden hoofdelijk. U bent dus met uw gehele vermogen, ook uw privé vermogen, aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap onder firma. Let op: ook voor schulden die uw vennoot maakt. Vanzelfsprekend geldt dit uitsluitend voor schulden van de vennootschap onder firma en niet voor privéschulden van uw vennoot of vennoten.

Het vennootschapscontract

Bij het oprichten van een vennootschap onder firma is het aan te raden de afspraken onderling vast te leggen in een vennootschapscontract. U kunt hierin vele zaken regelen. Denkt u hierbij aan de winstverdeling, wat te doen bij ziekte, of bijvoorbeeld een maximum bedrag waartoe iedere vennoot afzonderlijk gemachtigd is verplichtingen aan te gaan.

Bijvoorbeeld: u stelt dit bedrag op € 10.000,00. Dan is er dus altijd toestemming nodig van alle vennoten in geval er bedragen worden uitgegeven boven het vastgestelde maximum van € 10.000,00. Wanneer u uw tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dan is deze clausule is ook werkzaam tegenover derden.

De belangrijkste kenmerken van een vennootschap onder firma zijn:

  • Eenvoudig op te richten
  • Meerdere eigenaren
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  • U betaalt inkomstenbelasting over uw inkomsten
  • Relatief weinig regelgeving ten opzichte van de besloten vennootschap

>>> Ik wil een vennootschap onder firma oprichten. >>>Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat