Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vennootschap Onder Firma

De vennootschap onder firma vertoont belangrijke gelijkenissen met de eenmanszaak. Het is een geschikte vorm om een samenwerking met andere ondernemers te starten.

Aansprakelijkheid bij een vennootschap onder firma

Evenals bij de eenmanszaak is er ook bij een vennootschap onder firma sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. U bent dus met uw gehele vermogen, ook uw privé vermogen, aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap onder firma.

Let op: Deze aansprakelijkheid geldt ook als een van uw vennoten buiten u om een schuld maakt. Vanzelfsprekend dient hier wel bij vermeld te worden dat het uitsluitend op gaat voor schulden van de vennootschap onder firma. Niet voor privéschulden van uw vennoot of vennoten.

Het vennootschapscontract

Bij het oprichten van een vennootschap onder firma is het aan te raden de onderlinge afspraken vast te leggen in een vennootschapscontract. Denkt u hierbij aan de winstverdeling, of wat te doen bij ziekte.

Een vaak voorkomende afspraak in een soortgelijk contract is het vaststellen van een maximum bedrag waartoe iedere vennoot afzonderlijk gemachtigd is verplichtingen aan te gaan. Als voorbeeld: u stelt dit bedrag op € 10.000,00. Dan is er dus altijd toestemming nodig van alle vennoten op het moment dat er handelingen worden verricht boven dat vastgestelde maximum.

Wanneer u uw tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dan is deze clausule ook werkzaam tegenover derden.

De belangrijkste kenmerken van een vennootschap onder firma zijn:

  • Eenvoudig op te richten
  • Meerdere eigenaren
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  • U betaalt inkomstenbelasting over uw inkomsten
  • Relatief weinig regelgeving ten opzichte van de besloten vennootschap

>>> Ik wil een vennootschap onder firma oprichten. >>>Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat