Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Gerichte vrijstellingen (2016)

De gerichte vrijstellingen zijn posten welke binnen de nieuwe werkkostenregeling als vergoedingen en of verstrekkingen onbelast en tellen derhalve niet mee voor de bepaling van de totale werkkosten.

Vrijstellingen

 • vervoer en reiskosten:
  • abonnementen voor reizen met openbaar vervoer
  • kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer
  • losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer
 • kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
 • bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur (alleen op de werkplek), training en dergelijke, voor zover ze van belang zijn voor het werk van de werknemer
 • studie- en opleidingskosten
 • procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures)
 • outplacement
 • maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke
 • verhuiskosten
 • extraterritoriale kosten

De voorwaarden voor het onbelast verstrekken van bovengenoemde posten zijn niet gewijzigd, de huidige fiscale regels gelden. Een specificatie van de kosten moet worden bewaard in de loonadministratie, als dat niet het geval is vallen de kosten onder het werkkostenforfait van 1,2 %.

 

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!