Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Onderhandenwerk

Onderhandenwerk is een term die aangeeft hoeveel werkzaamheden er binnen een bedrijf zijn verricht, maar waarvoor nog geen factuur is opgestuurd naar de opdrachtgever.

De term wordt het meest gebruikt binnen bedrijven waar op uurbasis of op projectbasis wordt gewerkt.. De factuur is nog niet verstuurd, maar het werk is al wel verricht het geeft dus een inzicht van het bedrag dat het bedrijf nog tegoed heeft.

In een regulier bedrijf zullen de kosten van het onderhandenwerk altijd minder of maximaal gelijk zijn aan de maandelijkse omzet.

De waardering van het onderhandenwerk kan een ingewikkeld proces zijn, zijn er slechts nog te factureren uren maal tarief dan kan dit relatief eenvoudig, de waardering wordt ingewikkelder als het om langlopende projecten gaat waarbij veel uren en materiaal worden besteed, en het meten van de voortgang van een project niet eenvoudig rekenkundig kan geschieden.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat