Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Administratie

Administratie ofwel het administreren is het op een gestructureerde wijze verzamelen en vastleggen van gegevens.

Als we het over administratie hebben wordt er veelal automatisch gedacht aan de financiële administratie, echter ook het vastleggen van andere gegevens zoals relatie-, verzekerings- of leninggegevens behoort tot het begrip administratie.

In het kader van ons vak richten wij ons op de financiële administratie met als doel het vastleggen van alles wat er in een onderneming gebeurd om dit te verwerken tot leesbare en bruikbare informatie voor het besturen van uw onderneming.

Op het gedeelte voor startende ondernemers lichten wij nog een aantal praktische zaken zoals de inrichting van uw administratie toe.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat