Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Activa

Activa is een begrip dat de gehele omvang van de bezittingen van een onderneming omvat, de activa worden aan de debetzijde van de balans geadministreerd.

Vaste en vlottende activa

De activa van een onderneming worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, met dit onderscheid wordt aangegeven of de activa al dan niet voor langere duur bij de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt.

Activa welke regulier langer dan 1 jaar op de balans van een onderneming staan worden aangeduid als vaste activa, als vlottende activa worden alle zaken beschouwd welke over het algemeen binnen de termijn van 1 jaar in geld zijn om te zetten, zoals debiteuren en voorraden.

Vaste activa

Binnen de vaste activa onderscheiden we drie hoofdgroepen, te weten:

Vlottende activa

Binnen de vlottende activa onderscheiden we onder andere de volgende hooofdgroepen:

  • Liquide middelen
  • Vorderingen
  • Effecten
  • Voorraden
  • Onderhanden werk

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat