Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Materiële vaste activa

De bezittingen van het bedrijf die voor een periode van een jaar of langer zijn vastgelegd behoren tot de materiële vaste activa.

Dit zijn de tastbare benodigdheden binnen het bedrijf, enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Grond
  • Gebouwen
  • Machines
  • Transportmiddelen
  • Computers
  • Inventaris

Om deze post te kunnen verwerken op de balans wordt er een afschrijvingsstaat opgesteld waarbij de diverse materiële vaste activa worden ingedeeld in hoofdgroepen, per actief wordt een afschrijvingstermijn en restwaarde vastgesteld.

Materiële vaste activa is een term die door de wet is voorgeschreven in de modellen van de jaarrekening voor BV's en NV's, naast deze post staat de immateriële vaste activa en de financiële vaste activa.

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!