Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verklaring arbeidsrelatie loon uit dienstbetrekking - VAR-loon

Heeft u op basis van de in uw aanvraag ingevulde gegevens een verklaring arbeidsrelatie loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) ontvangen, dan beoordeeld de Belastindienst uw werkzaamheden als loon.

Deze VAR geeft uw opdrachtgevers geen zekerheid over het feit of zij inhoudingsplichtig zijn, uw opdrachtgever moeten evenals bij de VAR-row zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Uw opdrachtgever zal evenals bij de VAR-row moeten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking, stelt uw opdrachtgever vast dat dit niet het geval is hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden of te betalen. Uw opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan uw VAR!

Wanneer krijgt u een VAR-loon toegekend?

De Belastingdienst kent u een VAR loon uit dienstbetrekking toe als de Belastingdienst vind dat uw inkomsten loon uit dienstbetrekking zijn, er wordt onder andere gekeken naar:

  • Bent u gehouden om instructies van uw opdrachtgever op te volgen
  • Bent u verplicht om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren
  • Betaald uw opdrachtgever u door bij ziekte en / of vakantie

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat