Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


VAR winst uit onderneming - VAR-wuo

De verklaringarbeidsrelatie VAR winst uit onderneming ofwel de VAR-wuo, als u deze verklaring arbeidsrelatie hebt ontvangen dan heeft de belastingdienst op basis van de door u verstrekte informatie vastgesteld dat de door u (voor de VAR aangevraagde) werkzaamheden fiscaal kwalificeren als winst uit onderneming.

Voor uw opdrachtgevers houd dit in dat zij geen loonheffingen in hoeven te houden over de door u voor hen uitgevoerde werkzaamheden, uw opdrachtgever moet hiertoe aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vaststellen dat uw werkzaamheden overeenkomen met de in de VAR vermelde werkzaamheden
 • De geldigheid (tijdvak) van de verklaring arbeidsrelatie controleren
 • Uw identiteit vaststellen
 • Een kopie van de VAR en uw identiteitsbewijs bij de administratie bewaren

Indien u werkzaam bent op basis van uw VAR-wuo bent u als zelfstandig ondernemer bezig en derhalve niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het is van belang dat u de gevolgen hiervan goed inziet en wellicht geheel gedeeltelijk via een verzekering de risico's alsnog verzekerd.
Natuurlijk brengt het ondernemerschap nog meer verplichtingen met zich mee, zoals het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst en het bijhouden van uw administratie, wilt u dat Actium u begeleid bij uw onderneming neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees verder op onze website onder het kopje starters.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

U krijgt een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming als de Belastingdienst uw inkomsten als winst uit onderneming beschouwt.

Hierbij zijn uiteraard de werkelijke feiten en omstandigheden van belang onderstaand vind u een aantal zaken welke bij de beoordeling worden meegenomen:

 • De aansprakelijkheid, bent u verantwoordelijk voor schulden / problemen etc.
 • Het aantal opdrachtgevers
 • De aan de onderneming / werkzaamheden bestede tijd
 • Het winstoogmerk, maakt u (voldoende) winst?
 • De investeringen, zowel in materiaal zoals voorraden, inventaris maar ook het beschikbare kapitaal
 • Het naar buiten treden als onderneming, maakt u reclame, heeft u briefpapier etc.
 • Loopt u ondernemersrisico, zoals niet doorbetaald worden ingeval van ziekte of niet betaald worden als de opdrachtgever niet tevreden is

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat