Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


De identiteit van uw werknemer vaststellen (2018)

Vraag:

Mag ik de identiteit van mijn werknemer of werkneemster vaststellen aan de hand van zijn of haar rijbewijs?

Antwoord:

Nee, het rijbewijs of een kopie van een geldig legitimatiebewijs zijn onvoldoende om de identiteit van uw werknem(st)er vast te stellen, u kunt de identiteit vaststellen aan de hand van één van onderstaande originele identificatiebewijzen:

 • Nederlands paspoort; Identiteitsbewijzen
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Gemeentelijke identiteitskaart;
 • Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I tot en met IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER);
 • Nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de EER;
 • (elektronisch) w-document;
 • Nationaal paspoort van een land buiten de eer met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker);
 • Vluchtelingenpaspoort;
 • Vreemdelingenpaspoort;
 • Diplomatiek paspoort;
 • Dienstpaspoort.

Van alle medewerkers moet een kopie van een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs) bij de loonadministratie bewaard worden.

Let op!!! U dient zowel de voor als de achterzijde van het identiteitsbewijs te kopieëren, bij een paspoort dient u van alle pagina's met informatie een kopie te maken.

Wat moet u kopiëren?

Bij een identiteitskaart of een verblijfsdocument de voor- en achterzijde.
Bij een paspoort, de pagina's waarop de persoonsgegevens staan (naam, nationaliteit, geboortedatum, lengte, BSN nummer) en een verblijfssticker van de IND.

Deze regels dienen strikt nageleefd te worden, de werknemer moet zich kunnen legitimeren op de werkvloer.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat