Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verklaring arbeidsrelatie inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap - VAR-dga

De verklaring arbeidsrelatie DGA, ofwel de VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap heeft u van de belastingdienst ontvangen indien deze op basis van de door u verstrekte informatie heeft vastgesteld dat de door u (voor de VAR aangevraagde) werkzaamheden fiscaal kwalificeren als inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap.

U bent in dienst van uw besloten of naamloze vennootschap en de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever uitvoert worden voor rekening en risico van uw vennootschap uitgevoerd.

Dit betekend voor uw opdrachtgevers zij op basis van uw VAR-dga geen loonheffingen in hoeven te houden over de door u voor hen uitgevoerde werkzaamheden, uw opdrachtgever moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkzaamheden komen overeenkomen met de in de VAR vermelde werkzaamheden
 • De geldigheidsduur (tijdvak) van de verklaring arbeidsrelatie controleren
 • Uw identiteit vaststellen
 • Een kopie van de VAR en uw identiteitsbewijs bij de administratie bewaren


De VAR-dga is bedoeld voor werkzaamheden die u uitvoert voor externe opdrachtgevers, de verklaring geeft geen oordeel over de verzekeringsplicht van de DGA ten opzichte van zijn of haar eigen vennootschap waarin de DGA aanmerkelijk belang houder is (5% of meer van de aandelen).

In welke situatie krijgt u een VAR-dga?

DE verklaring arbeidsrelatie DGA wordt door de belastingdienst aan u toegekend na uw aanvraag hiertoe, de voorwaarden zijn onder meer dat u de werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap komen, u aanmerkelijk belanghouder bent (5% of meer van de aandelen) en of uw vennoorschap als onderneming kan worden aangemerkt, de criteria hiervoor komen in grote mate overeen met de punten genoemd bij de VAR-wuo:

 • De aansprakelijkheid, is de vennootschap verantwoordelijk voor schulden / problemen etc.
 • Het aantal opdrachtgevers
 • De aan de onderneming / werkzaamheden bestede tijd
 • Het winstoogmerk, maakt de vennootschap (voldoende) winst?
 • De investeringen, zowel in materiaal zoals voorraden, inventaris maar ook het beschikbare kapitaal
 • Het naar buiten treden als onderneming, maakt de vennootschap reclame, heeft u briefpapier etc.
 • Loopt u ondernemersrisico?

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat