Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen

17 november 2011.

Het bedrag dat men bij de berekening van de financieringslast buiten beschouwing kan laten, wordt volgend jaar verhoogd naar € 8.000. Minister Donner heeft een voorstel hiertoe van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) overgenomen. Het WEW is de uitvoerende organisatie van de NHG. In de huidige Voorwaarden en Normen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is de mogelijkheid opgenomen om voor het treffen van energiebesparende voorzieningen tot een bedrag van maximaal € 6.500 buiten beschouwing te laten bij de berekening van de financieringslast.

Deze extra financiële ruimte bestaat aanvullend op de mogelijkheid voor een (aanvullende) lening in verband met kwaliteitsverbetering van de woning. Deze lening is ook al in te zetten voor energiebesparende maatregelen. Door het treffen van energiebesparende maatregelen nemen de lasten voor energieverbruik af waardoor er meer ruimte in het inkomen van de consument ontstaat voor het dragen van een hogere hypotheeklast.

Op basis van het NIBUD-advies en de op dit moment ter beschikking staande gegevens acht het WEW een verhoging van de extra financieringslast ten behoeve van energiebesparende voorzieningen tot een bedrag van € 8.000 ten behoeve van bestaande bouw en nieuwbouw verantwoord en uitvoerbaar. Dit zelfde bedrag mag buiten de NHG-toetsing worden gelaten, indien het een aankoop van een woning betreft met een bestaand energielabel A++. Hierbij behoeft geen specificatie te worden overgelegd. Bron: Min BZK 16-11-2011, nr. 2011044804; NHG 31-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat