Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ingebrekestelling per mail

22 november 2011.

Volgens Rechtbank Arnhem kan de Belastingdienst middels een e-mail in gebreke worden gesteld. Door per 1 januari 2008 de mogelijkheid te bieden om bezwaarschriften omzetbelasting elektronisch in te dienen, heeft de Belastingdienst ook de elektronische weg voor ingebrekestellingen wegens het niet tijdig doen van uitspraak op zo’n bezwaar opengesteld.

Een VOF heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting plus boetebeschikking gekregen voor het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008. De dagtekening van de aanslag is 26 januari 2010. De VOF tekent op 4 maart 2010 bezwaar aan tegen de aanslag. Op 3 juni 2010 stelt de VOF de Belastingdienst per mail in gebreke omdat nog geen uitspraak op het bezwaar is gedaan. De inspecteur heeft het mailtje die dag ontvangen. Het bezwaarschrift wordt uiteindelijk op 23 juli 2010 afgewezen. Voor de rechtbank is het de vraag of de VOF recht heeft op een dwangsom in verband met het niet tijdig uitspraak doen op bezwaar. .

Volgens de rechtbank dient de inspecteur op basis van de wet binnen zes weken uitspraak op bezwaar te doen of binnen die termijn te melden dat hij de termijn verlengt. Omdat dat niet is gebeurt, heeft de inspecteur ten tijde van de ingebrekestelling per e-mail op 3 juni 2010 de beslistermijn al overschreden. Ook heeft de inspecteur verzuimd om binnen twee weken na de ingebrekestelling te beslissen. Vraag is of een ingebrekestelling per e-mail als een schriftelijke ingebrekestelling kan wordt aangemerkt.

De inspecteur vindt van niet, omdat de elektronische weg voor ingebrekestellingen niet is opengesteld. De rechtbank is echter van mening dat de Belastingdienst de elektronische weg heeft opengesteld door per 1 januari 2008 de mogelijkheid te bieden om bezwaarschriften omzetbelasting elektronisch in te dienen. Hierdoor is ook kenbaar gemaakt dat voor een schriftelijke ingebrekestelling wegens het niet tijdig doen van uitspraak op een dergelijk bezwaar de elektronische weg is opengesteld. Dit volgt uit de wet. De VOF heeft recht op een dwangsom van € 1.020. Bron: Rb Arnhem 17-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat