Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meeste zzp'ers tevreden

28 november 2011.

De meeste zzp’ers kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben geen spijt van hun keuze; ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden zou slechts een klein deel (12%) kiezen voor een dienstverband. Dat blijkt uit het EIM-rapport ‘Zelfbewust een zelfstandige positie’.

Het EIM deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze zomer voor de tweede maal onderzoek naar zzp’ers. Aan het onderzoek afgelopen zomer deden ongeveer 2.200 zelfstandigen mee. Bijna 80% van hen is positief over zijn zelfstandige positie. Over de omstandigheden waaronder zij hun werk doen is circa 90% tevreden, terwijl dit voor slechts 75% van de werknemers geldt. Dit komt onder andere omdat zelfstandigen zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk indelen en uitvoeren.

Het onderzoek laat verder zien dat slechts weinig zelfstandigen zich verzekeren tegen ziekte (20%) of langdurige arbeidsongeschiktheid (38%). Ruim de helft van de zzp’ers reserveert wel geld voor pensioenvoorziening.

Bijna de helft van de zzp’ers had in 2010 een omzet tussen de € 25.000 en € 100.000, zo’n 95% van de zelfstandigen werkt voor meer dan twee verschillende opdrachtgevers. Voor bijna driekwart van de zzp’ers is het inkomen als zelfstandige de enige bron van inkomsten. Daarnaast kunnen steeds minder zzp’ers terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De economische omstandigheden lijken hier de belangrijkste oorzaak van. Bron: Rijksoverheid, 28-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat