Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meer veiligheid, scholing en loon

3 november 2011.

Werkgevers en werknemers zijn tot principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao tankstations en wasstraten. Er zijn afspraken gemaakt over scholing, het verbeteren van de veiligheid op tankstations en de werknemers krijgen een eenmalige uitkering en 4% procent loonsverhoging in 26 maanden. Het principeakkoord wordt definitief als de leden van FNV Bondgenoten die werken op tankstations en wasstraten instemmen.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 september 2011 tot en met 31 oktober 2013. De werknemers krijgen een eenmalige uitkering van € 75 in december 2011. Verder worden de lonen per 1 mei 2012 (2%), per 1 februari 2013 (1%) en per 1 september 2013 (1%) verhoogd. Er werken ongeveer 17.000 werknemers op tankstations en bij de wasstraten. Er starten studies om te kijken hoe de veiligheid in en om tankstations verbeterd kan worden, bijvoorbeeld naar cameratoezicht bij het afsluiten van het tankstation tussen 21.00-06.00 uur. Het eerder gebruikmaken van de veiligheidskooi wordt door de partijen bij de werkgevers en werknemers onder de aandacht gebracht.

Vanaf 2012 moet ieder tankstation een bedrijfshulpverlener (BHV’er) hebben. Voor uitzendkrachten is afgesproken dat zij voor gelijk werk, gelijk loon krijgen als vaste krachten vanaf dag 1. De werkgevers van tankstations en wasstraten gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA (Stichting Naleving Arbeidsbureaus) uitzendbureaus. Indien er geen SNA keurmerk is, zal het uitzendbureau tenminste schriftelijk moeten aantonen dat het de bepalingen van de CAO Tankstations- en Wasbedrijven volgt. Dit laatste geldt evenzo indien bedrijven onderling personeel inlenen.

Bedrijven die zich daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor naleving. Over vakantiedagen is de mogelijkheid afgesproken om maximaal dertien keer de bovenwettelijke vakantiedagen (65 dagen) op te sparen, die niet vervallen of verjaren. Er wordt jaarlijks een moment van afstemming ingebouwd tussen werkgever en werknemer om de bestemming van het vakantiesaldo te bespreken. Bron: FNV Bondgenoten 01-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat