Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kredietcrisis: werkgevers hamsterden personeel; rol deeltijd-WW beperkt

24 november 2011.

Ondanks de krimp van de economie in 2009 met 3,5% liep de werkloosheid slechts met 1,6% op. Op basis van ervaringen uit het verleden had de werkloosheid moeten oplopen tot rond de 7%. In werkelijkheid bleef de werkloosheid beperkt tot 4,6% van de beroepsbevolking. Volgens onderzoekers van het CPB komt dit omdat het voor bedrijven al jaren lastig is geschikt personeel te vinden. Indien men er financieel toe in staat was, hield men het personeel vast.

Volgens CPB-onderzoeker Jasper de Jong was het bijzondere aan de afgelopen periode dat we in een diepe recessie terecht zijn gekomen vanuit een uitgangssituatie met een krappe arbeidsmarkt en financieel gezonde bedrijven. Tijdens de recessie kozen bedrijven ervoor om het met moeite gevonden en aangetrokken personeel zo lang mogelijk in dienst te houden. Zij ‘hamsterden’ dus arbeid: ze hielden meer personeel in dienst dan gezien het productieniveau strikt noodzakelijk was. De financiële uitgangspositie van bedrijven maakte dit gedrag mogelijk, aangezien de bedrijfswinsten in de voorgaande jaren goed waren geweest.

Naast deze hoofdoorzaak wisten bedrijven de stijging van de loonkosten te beperken en hielp het enigszins dat de fiscus toestond dat investeringen versneld werden afgeschreven. Andere veelgenoemde verklaringen voor de geringe werkloosheidsoploop blijken geen rol van betekenis gespeeld te hebben. De deeltijd-WW beperkte weliswaar de toename van het aantal werklozen, maar legde kwantitatief weinig gewicht in de schaal. De deeltijd-WW reduceerde het werkloosheidspercentage dan ook met slechts 0,1 à 0,2%-punt. Ook het idee dat zelfstandigen niet werkloos werden doordat zij een forse daling van hun inkomen accepteerden, is onjuist. De inkomensdaling van zelfstandigen was niet opvallend groot. Bron: CPB 24-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat