Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Loonstrook 2012: hogere inkomens en 57-plussers leveren in

23 november 2011.

Het nettoloon van Nederlanders met een modaal of lager inkomen gaat er maximaal € 13,50 op vooruit in 2012. De hogere inkomens vanaf € 3.315 bruto per maand leveren daarentegen in. Dit blijkt uit berekeningen van Raet. Wie tot nu toe gebruik maakte van spaarloon, ziet de impact van de afschaffing ook op de salarisstrook terug.

Een medewerker met een brutoloon tot € 43.000 per jaar gaat er maximaal € 13,50 netto per maand op vooruit, maar werknemers met een hoger loon ontvangen tot dertig euro netto minder. Dit komt door de verlaging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van 7,75 naar 7,1% en de gelijktijdige verhoging van de premievrije grens van € 33.427 naar € 50.064. Hierdoor wordt over de hogere inkomens toch meer Zvw-premie ingehouden, met hogere werkgeverslasten tot gevolg.

Vooruitlopend op de invoering van de vitaliteitsregeling vervalt het spaarloon al per 1 januari 2012. Er mag dan geen inleg meer worden gedaan op de spaarloonrekening. Hierdoor is het niet meer mogelijk om tweemaal het bedrag fiscaal af te trekken, een keer bij inleg in de spaarloonregeling en eenmaal bij ontvangst in de inkomstenbelasting. Dit betekent dat er per maand tussen de € 16,91 en € 26,56 meer belasting betaald moet worden.

De arbeidskorting voor 57-plussers vervalt op 1 januari 2012, waardoor het nettoloon voor die groep Nederlandse werknemers achteruit gaat. De doorwerkbonus voor 62-plussers valt daarnaast in 2012 lager uit en wordt in 2013 helemaal afgeschaft. Vanaf dat jaar gaat de nieuwe werkbonus van maximaal € 3.000 voor 60-plussers in. Verwacht wordt dat de koopkracht komend jaar niet alleen door regelingen die direct op de loonstrook zichtbaar zijn achteruit gaat. De zorgverzekeraars verhogen bijvoorbeeld de premies en daarnaast gaat het eigen risico van € 170 naar € 220 per 1 januari 2012. Ook is het effect van de vrijgave van tandartskosten in 2012 nog onduidelijk. Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een hogere aanvullende premie bij de zorgverzekeraars.

In de analyse van Raet zijn de effecten van afspraken in cao’s en de premies voor pensioenen niet meegenomen. Bron: Raet, 23-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat