Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Bescheiden loonstijging mkb-bedrijfstakken

23 november 2011.

De structurele verhoging van de schaallonen en eindejaarsuitkering in mkb bedrijfstak-cao's bedroeg in de afgelopen periode 1,62%.

In de periode november 2010 tot en met mei 2011 nam de loonstijging op twaalfmaandsbasis toe van 1,25% naar 1,9% in mei 2011. Die opwaartse ontwikkeling van de lonen lijkt te stoppen. De akkoorden die na de zomer tot stand zijn gekomen kennen een loonstijging op twaalfmaandsbasis van 1,86%, de akkoorden uit oktober een stijging van 1,50% en de eerste akkoorden uit november een stijging van 1,38%.

Herwogen naar werknemersaantallen bedraagt het twaalfmaandsgemiddelde 1,63%. Dit getal is inmiddels gebaseerd op 58 cao-akkoorden waaronder ruim 1,1 miljoen werknemers vallen. De loonstijging van het totale bedrijfsleven bedraagt 1,72% op twaalfmaandsbasis. Bron: MKB Nederland

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat